Horgászvizsga

Válasszon az alábbi három lehetőség közül!

Február végétől megyénkben is újra indul  a horgászvizsgáztatás.

 

A hal védelméről és a halgazdálkodásról szól 2013.évi CII. törvény 40. § (9) bek., és a 63. § (5) bek. b) pont bh) alpontban foglaltak szerint az állami horgászvizsga megszervezése, lebonyolítása, közreműködési megállapodás megkötése, a vizsgáztatásra való feljogosítás, a vizsgázottak és vizsga alól mentesítettek nyilvántartása, vizsgabizottsági tagok képesítési, személyi megfelelőségi vizsgálata és nyilvántartása a MOHOSZ közfeladat ellátási kötelezettségi körébe került.

A MOHOSZ e kötelezettségét az általa megbízott tagszervezeteken keresztül, a Horgász-Informatikai rendszer (HORINFO) horgászvizsga moduljának beindításával és folyamatos működtetésével látja el.

Szövetségünk mint Csongrád megyei horgászvizsga koordinátor, és az arra megbízott tagegyesületeivel közvetlenül vizsgáztató szervezetként vesz részt a horgászvizsgáztatásban.

Megyénkben az eddig megszokottak szerint összesen tizenkét helyen zajlik majd rendszeres vizsgáztatás, de továbbra is lehetőség nyílik kihelyezett vizsgák lebonyolítására is. Elsőként a megyei szövetség irodájában, majd a MOHOSZ támogatásával és a HECSMSZ saját erős beruházásából biztosított technikai feltételek megteremtését követően fokozatosan a tagszervezeti helyszíneken is újraindulhat ez a munka.

 

Jelen összeállításunkkal a vizsgára készülőknek szeretnénk segítséget nyújtani az új, elektronikus vizsgarendszerben való eligazodáshoz.

 

 

Horgász vizsgázni szeretnék, hogyan tehetem?

 

 

A horgászvizsgáról általában

  1. január 1-jén hatályba lépett a hal védelméről és a halgazdálkodásról szól 2013.évi CII. törvény módosítása, mely alapján a horgászvizsga 2019 január 1-től mindenki számára díjmentes, azonban horgászvizsgára jelentkezni kizárólag 10 éves életkor betöltése után lehet.

További fontos változás, hogy a horgászvizsgáztatás lebonyolításáért felelős szervezetként a fenti jogszabály a halgazdálkodási hatóság helyett a Magyar Országos Horgász Szövetséget jelölte ki, amely vizsgaszabályzatában a horgászvizsgán való részvételt a HORINFO rendszerében történt sikeres horgászregisztrációhoz köti.

2021-től megváltozott az Állami Horgászvizsga menete, legfontosabb különbség a korábbi évekhez képest, hogy a horgászvizsga elektronikus formában (okos-készülék segítségével: számítógép, tablet, okostelefon) kerül lebonyolításra ugyanakkor a személyes megjelenés továbbra is szükséges. Ami azt jelenti, hogy a vizsgázó az általa kiválasztott vizsgabizottság meghirdetett időpontjában megjelenik és helyben biztosított vagy saját okos-készülék segítségével ad számot horgászati, halismereti tudásáról.

 

 

Hogyan kell jelentkezni a horgászvizsgára?

Az Állami Horgászvizsgára történő jelentkezés kizárólag:

  • a HORINFO rendszerben történt  előzetes horgászregisztráció után (https://horgaszjegy.hu/)
  • a HORINFO-ban a személyes profilból online vizsgajelentkezés segítségével lehetséges.

A vizsgabizottságok által közzétett vizsgaalkalmakra a vizsgát megelőző napig lehet feliratkozni. Kérjük a vizsga kezdése előtt legalább 10 perccel szíveskedjenek megjelenni!

 

 

A horgászvizsga jelentkezés előkészítése

 

HORGÁSZREGISZTRÁCIÓ a HORINFO rendszerben

(https://horgaszjegy.hu/).

 

A regisztráció elvégezhető otthonról egyénileg online, de lehetőség nyílik arra is, hogy az egyesületi ügyintézők segítségét kérjék.

A regisztrációval létrejön egy egyéni HORINFO fiók (személyes profil) amelyben a horgász adatai kerülnek tárolásra és számos horgászattal kapcsolatos lehetőséget kínál. Például: verseny nevezések, Ma-Hor előfizetés, otthoni online jegyvásárlás, központi hírlevelek,…

A 15. életévüket tárgyévben betöltő személyeknél kötelező a Magyar Horgászkártya igénylése is, melynek ára 2.200,- Ft.

RENDÍVÜL FONTOS! a személyes HORINFO profil további használatához a felhasználó azonosító és a jelszó megjegyzése!

Önálló online regisztráció esetén a felhasználói azonosító a megadott e-mail cím lesz, míg a jelszót szintén mindenki maga adja meg a regisztráció során.

Egyesületnél, tehát segítséggel történt regisztráció esetén, az egyesületben A/4 lapon kinyomtatott nyilatkozaton található a felhasználói azonosító. A jelszó pedig a 2019. augusztus előtt regisztráltak esetében az adószám, a később regisztráltak esetében a nagy kezdőbetűvel írt vezetéknév egyben a születési évvel. Aki elvesztette nyilatkozatát, így nem ismeri felhasználói nevét, az keresse fel a regisztráció helyszínét, vagy a HECSMSZ irodáját.

 

 

VIZSGÁRA JELENTKEZÉS LÉPÉSEI

 

  1. Jelentkezzünk be a HORONFO rendszerben a személyes profilunkba a Horgászregisztráció során megadott felhasználó azonosítóval és a jelszóval.

 

  1. Bejelentkezést követően az alábbi képernyőkép jelenik meg, ott kattintsunk a bal oldali menüsorban a „Tagságok és Engedélyekmenüpontra, hogy elérjük a „Vizsgák menüpontot.

  1. A „Tagságok és Engedélyekmenüpontra történő kattintás után megjelenő képernyőképen válasszuk ki a „Vizsgák menüpontot!

  1. A „Vizsgákmenüpontra kattintva, az előtűnő újabb felületen a bal oldali narancssárga mezőben található „Időpontfoglalás gombot kiválasztva elérhetővé válnak a különböző vizsgabizottságok, és az általuk meghirdetett vizsgaidőpontok.

 

  1. Ezen az oldalon a keresőmezőbe a „HECSMSZszót beírva, majd a kék mezőben lévő „Keresés-re kattintva kizárólag a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége és tagegyesületei vizsgabizottságai, illetve az általuk meghirdetett vizsgaidőpontok jelennek meg.

  1. A megjelenő HECSMSZ vizsgabizottságok és vizsgaidőpontok közül a számunkra megfelelőt a „Részletek” funkciógomb megnyomásával válaszhatjuk ki.

  1. A következő felületen – vizsga helyszíne és pontos időpontja mellett – a vizsgára való jelentkezésünket a narancssárga mezőben található „Vizsga jelentkezésgombra kattintva lehet véglegesíteni.

 

A vizsgabizottságok által közzétett vizsgaalkalmakra a vizsgát megelőző napig lehet feliratkozni. Kérjük az adat egyeztetés lebonyolítása érdekében a vizsga megkezdése előtt legalább 10 perccel szíveskedjenek megjelenni!

 

 

Miből tudok felkészülni a horgászvizsgára?

A horgászvizsga felkészülést szolgáló elsődleges tananyag a HORINFO rendszer Vizsga menüpontjából letölthető. Illetve az ugyanitt található Gyakorlás-ra kattintva próbavizsgát tehetünk, melynek eredménye ugyan nem számít bele a vizsgába, de a felkészülést kiválóan szolgálja.

A horgászvizsga menete röviden

A horgászvizsga a meghirdetett időpontban pontosan kezdődik. A személyazonosság ellenőrzését követően minden vizsgázó kap egy okos-készüléket (igény esetén saját készülék is használható), amelyen elvégezhető az online vizsgaprogram.

A vizsgázó a helyben kapott, vagy hozott okos-készüléken belép a személyes profiljába, ahol a vizsga tesztlap immár lehívható lesz.

FONTOS, hogy a vizsgázó tudja a saját felhasználói azonosítóját és jelszavát, e nélkül nem tudja elindítani és teljesíteni a vizsgát.

 

A vizsga 45, egyenként egy pontot érő kérdésből áll, amelyek  lefedik a vonatkozó jogszabályokban, valamint az Országos Horgászrendben foglalt horgászatra vonatkozó szabályok mellett a magyar halfauna ismeretét is. A kérdések teszt jellegűek, tehát minden kérdésre három válasz lehetőség közül kell kiválasztani a helyeset. A horgászvizsga 30 kérdés helyes megválaszolásával tekinthető sikeresnek, az ezalatt teljesítő jelölteknek a vizsgát meg kell ismételni.

A kérdések megválaszolására 60 perc áll rendelkezésre, ezt követően már a rendszer nem engedi a vizsga folytatását. Sikeres vizsga esetén a vizsgabizonyítvány automatikusan betöltődik a HORINFO rendszer horgászvizsgákat tartalmazó adatbázisába és a személyes profilba, ezért az állami horgászjegy igénylésekor azt már nem kell magunkkal vinni. Külön kérésre azonban a vizsgabizottságtól elkérhető egy kinyomtatott példány.

FIGYELEM! A horgászvizsgán bármilyen elektronikus vagy írott segédanyag használata a vizsgáról való kizárást vonja maga után.

A horgászvizsgával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések

 

Hhvtv. 40. § (2) Állami horgászjegyet és horgász fogási naplót az a természetes személy válthat ki, aki harmadik életévét betöltötte, rendelkezik állami horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, horgászegyesületi tagságát igazolja. A horgász az állami horgászvizsga letételét állami horgászvizsga-bizonyítvánnyal igazolja. Magyar állampolgársággal és állandó lakóhellyel, valamint magyar állami horgászvizsgával nem rendelkező természetes személy más országban kiállított horgászati okirat vagy okmány bemutatásával jogosult az állami horgászjegy és a horgász fogási napló kiváltására.

 

Hhvtv. 40. § (3) Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy részére állami horgászjegy horgászvizsga és horgászegyesületi tagság hiányában is kiadható.

 

Hhvtv. 40. § (5) Az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon értelmi fogyatékos személy, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja. Az állami horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében horgászhat.

 

Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Az előző „Horgászvizsga rendje…” fülön leírtak szerinti jelentkezés esetén:

A MOHOSZ  állásfoglalása alapján a következő vizsganapon az alábbi időpontokra lehet jelentkezni!

 

2023. június hónapban:

Június 26. (hétfő) – 13.00 órakor, 14.00 órakor, 15.00 órakor, 16.00 órakor – óránként max. 4 fő a jelentkezés sorrendjében

2023. július hónapban:

Július 03. (hétfő) – 13.00 órakor, 14.00 órakor, 15.00 órakor, 16.00 órakor – óránként max. 4 fő a jelentkezés sorrendjében

Július 10. (hétfő) – 13.00 órakor, 14.00 órakor, 15.00 órakor, 16.00 órakor – óránként max. 4 fő a jelentkezés sorrendjében

Július 17. (hétfő) – 13.00 órakor, 14.00 órakor, 15.00 órakor, 16.00 órakor – óránként max. 4 fő a jelentkezés sorrendjében

Július 24. (hétfő) – 13.00 órakor, 14.00 órakor, 15.00 órakor, 16.00 órakor – óránként max. 4 fő a jelentkezés sorrendjében

Július 31. (hétfő) – 13.00 órakor, 14.00 órakor, 15.00 órakor, 16.00 órakor – óránként max. 4 fő a jelentkezés sorrendjében

 

 

Helyszín: LISHE Horgászegyesület – Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János utca 87.

Alább megtekinthető a „Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetségének horgászvizsgára felkészítő oktatóvideója”!

Egyesületünkben a MOHOSZ által kiadott „Állami horgászvizsga felkészülést segítő jegyzet” térítés ellenében nyomtatott formában átvehető!
A képre kattintva letölthető a hivatalos felkészülést segítő jegyzet!