Horgászrend

Válasszon az alábbi három lehetőség közül!

A horgászrend letölthető “pdf” formátumban a “Letöltések” menüpont alatt vagy ide kattintva!

HHHorgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége (HECSMSZ)

EGYSÉGES HORGÁSZREND 2021.
Érvényes a HECSMSZ kezelésében lévő, alábbi nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken.

A HECSMSZ kezelésében lévő valamennyi vízterület vonatkozásában a HECSMSZ Egységes Horgászrendje a Halgazdálkodásról és a Halvédelemről szól 2013. évi CII. szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben megállapított általános szabályoktól – a törvény felhatalmazása alapján – eltérő rendelkezéseket tartalmaz, ezért a területi jegy megváltása és a halfogási tevékenység megkezdése előtt kérjük figyelmesen olvassa el és tanulmányozza át a horgászrend tartalmát, mert annak megsértése hátrányos jogkövetkezményekkel járhat.

 

1. Általános, minden vízterületre érvényes rendelkezések

1.1. Tilos horgászni:
• az adott napra megengedett és megtartott összes őshonos halmennyiség (felnőtt horgász esetében 15 kg, kedvezményezett horgász esetében 8 kg) után,
• versenyek, telepítések miatt, illetve egyéb okokból elrendelt részleges és teljes horgászati tilalom idején és helyén, esetenként táblákkal megjelölt helyeken,
• szemetes helyen. Továbbá tilos cigaretta csikket, egyéb hulladékot a vízbe dobni, vagy a parton szétszórni! A horgászhelyet és annak környezetét a horgásznak kötelessége megtisztítani, tisztán tartani, a keletkezett szemetet elvinni. Ennek elmulasztása esetén a halőr úgy jogosult eljárni, mintha az épp ott tartózkodó horgász szemetelt volna.

1.2. Tilos továbbá:
• a 40 cm-nél kisebb süllőt megtartani,
• a 15 cm-nél kisebb dévér-, lapos, bagoly keszeget és sügért megtartani, 15 cm alatt ezekkel csalizni,
• a távirányítású etetőcsónakot használni, a horgászhelyet, etetett helyet megjelölni, bóját használni (kivéve a külön jelölt bojlis horgászhelyeket),
• november 02. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében a halfogási tevékenységhez szonárt, halradart használni,
• a felszerelést, csalizott horgot (úszva, gumiruhában, csónakkal, távirányítású hajóval, drónnal, vagy bármilyen arra alkalmas eszközzel) behordani,
• a bevetett horgászkészséget őrizetlenül hagyni, a felügyeletét másra bízni,
• a megtartott halat eladni, a vízterületen cserélgetni, elajándékozni, ajándékként elfogadni,
• a horgászhelyet a meglévő útvonalakon kívül máshonnan megközelíteni,
• felázott földutakra (amíg a kerék szedi a sarat) járművel ráhajtani,
• a természetvédelmi oltalom alatt álló területre háziállatot (kutyát) bevinni, ott fürdeni, a vízparton tüzet rakni, a védett állatfajok élettevékenységét zavarni, a vízparti növényzetet, nádat, sulymot irtani!

1.3. Egyéb általános szabályok:
• HECSMSZ területi horgászjegy az adott évre kiadott állami horgászjeggyel, fogási naplóval és Magyar Horgászkártyával rendelkező tagok részére állítható ki. A jegyen megnevezett vízterület(ek)en személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal és a mellékletként kiadott, az engedélyes által megismert és aláírt Egységes Horgászrenddel, a horgászatra vonatkozó jogszabályok és a helyi horgászrend betartása mellett kizárólag horgászatra jogosít.
• A jegy ára nem tartalmaz más szolgáltatásokat, mint pl: szúnyog-, kullancsirtást, fűnyírás, vízinövényzet gyérítést, útjavítást és kátyúzást, szemét gyűjtést és elszállítást, WC telepítést és fenntartást, stb.
• Az éves jegyek az állami horgászjegy érvényességi idejéig (jan.31.), a napi jegyek a rajtuk feltüntetett nap(ok)ra érvényesek.
• Ha a halgazdálkodási hatóság bevonja, érvényteleníti a horgász állami horgászjegyét, úgy az ahhoz kiállított éves területi jegy is érvényét veszti.
• Egy vízterületen, egy napon csak egy területi jegy használható.
• A turista területi engedélyt, csak turista állami horgászjegyes horgászok válthatnak állami jegyük érvényességi idejében.
• A HORINFO rendszerben kiváltott éves és kiegészítő jegyek kinyomtatása kötelező. A napi jegyek kinyomtatása nem kötelező, de a horgászrend megismerése és az ellenőrzés érdekében ajánlott. A napijegyet vásárlás után okostelefonra le kell tölteni. Az egyesületekben, bizományosoknál vásárolt területi jegyekhez előregyártott horgászrend kerül átadásra, melyek aláírása kötelező. Az online vásárolt területijegyek horgászrendjének kinyomtatása nem, részletes ismerete viszont kötelező.
• Felnőtt horgász napi kvótája: a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta fajonként 2 darab, összesen 3 darab, tartható meg. A naponta megtartható összes őshonos halfajok mennyisége felnőtt horgász esetében 15 kg. Amennyiben az egy darab fogott és megtartani kívánt őshonos hal tömege önmagában, vagy azon a napon korábban fogott halak tömegével együtt meghaladja a 15 kg-ot, illetve kedvezményezettek esetén 8 kg-ot, úgy azt a horgász megtarthatja, de arra a napra a horgászatot be kell fejeznie. A napi kvótán belül a menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.
• Felnőtt horgász éves kvótája: A darab-szám korlátozással védett fajokból és amurból éves területi engedéllyel (összevont jeggyel is) összesen legfeljebb 100 db fogható ki, amelyből 40 db tartozhat egy halfajhoz. Az éves területi jegy a továbbiakban csak egyéb halfajok fogására, jogosít, amennyiben a horgász megtartotta a területi jegyében meghatározott darabszám-korlátozás alá eső halfajok és amur összes darabszámát.
• Amennyiben a horgász éves területi jegye (két botos) mellett több vízre szóló, de ugyanoda is érvényes összevont jeggyel (pl: egybotos) is rendelkezik, akkor az adott vízről a két jeggyel is csak egy éves kvótának megfelelő halmennyiséget tarthat meg. A jegyeken lévő fogási kvóták sem napi, sem éves vonatkozásban nem vonhatók össze.
• Az a horgász, aki éves területi jegyével elérte az egy halfajra vonatkozó éves kvótát (felnőtt 40 db), az az éves 100 darabos összkvóta figyelembevételével újabb 40 darab elvitelére jogosító kiegészítő jegyet válthat. Ez a kiegészítő jegy az alapjegyhez csak egyszer váltható meg.
• Gyermek úszós jeggyel a HECSMSZ vízterületein egy úszós készséggel szabad horgászni, ott keszegfélékből és ezüstkárászból 3 kg tartható meg naponta. A tagegyesületek vizein és más vízterületeken a jegyet kiállító vízkezelő szerv helyi horgászrendje az irányadó.
• Gyermek általános jeggyel a HECSMSZ vízterületein bármely engedélyezett horgászmódszerrel egy darab, egy horoggal (egy csalival vagy műcsalival) szerelt készséggel darabszám-korlátozás alá eső halakból vagy amurból napi 1 darab, keszegfélékből és ezüstkárászból összesen naponta 3 kg, évente darabszám korlátozás alá eső halakból és amurból összesen 15 darab, ebből fajonként maximum 5 darab tartható meg. A naponta megtartható összes őshonos halfajok mennyisége 8 kg. Gyermekhorgász csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat. A gyermek jegyek válthatók hároméves kortól a 15. életévének betöltése évének december 31. napjáig.
• Ifjúsági jeggyel a HECSMSZ vízterületein bármely engedélyezett horgászmódszerrel egy darab, három horoggal szerelt készséggel darabszám-korlátozás alá eső halakból vagy amurból napi 1 darab, keszegfélékből és ezüstkárászból összesen naponta 3 kg, évente darabszámkorlátozás alá eső halakból és amurból összesen 15 darab, ebből fajonként maximum 5 darab tartható meg. A naponta megtartható összes őshonos halfajok mennyisége 8 kg. Ifjúsági jegyet a horgász a 18. életévének betöltésének évében, illetve nappali tagozatos közép- vagy felsőfokú tanulmányokat folytató horgász a 22. életévének betöltése évében válthat utoljára.
• Napijegyek: (Folyók, Atka, Maty-ér, Körtvélyes, Akolszög, Algyői-főcs., Lisztes, SárgásGörbe) érvényességi ideje 24 órára szól, melynek kezdete és vége a váltás időpontjában a napijegyre feltüntetésre kerül, kivéve azokat a vízterületeket, időszakokat, ahol és amikor éjszakai horgászati tilalom van. Ott a kiadott napijegy csak a megjelölt napra érvényes. Napijeggyel 24 óránként az egy napra engedélyezett halmennyiség tartható meg.
• Időszakos jegyek: (48, 72 órás és hétnapos) (Folyók, Atka, Maty-ér, Körtvélyes, Akolszög, Algyői-főcs., Lisztes, Sárgás-Görbe) érvényességi ideje 24 órás időintervallumú, melynek kezdete és vége a váltás időpontjában a napijegyre feltüntetésre kerül. Ahol nincs éjszakai horgászati lehetőség, az időszaki jegyek naptári napokra értelmezendők. Időszakos jeggyel 24 óránként az egy-egy napra engedélyezett halmennyiség tartható meg.
• Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy jegye érvényességi idején belül (90 nap) a HECSMSZ vízterületein csak turista napijegyet válthat, annak birtokában egy darab (két horoggal szerelt) készséggel horgászhat és naponta darabszám-korlátozás alá eső halból vagy amurból 1 darabot, keszegfélékből és ezüstkárászból összesen 3 kg-ot tarthat meg. Mozgó csónakból történő vontató, sleppelő horgászat kizárólag egy darab, kézbentartott készséggel megengedett.
• Kötelező felszerelési tárgyak: 15 kg-ig mérő digitális mérleg, legalább 1 méteres mérőszalag, egy szemetes zsák, és kitörölhetetlen toll.
• A fogási napló vezetése: A horgászat megkezdésekor annak napját tollal meg kell jelölni a fogási napló naptárában. Vízi járműből történő horgászat esetén ezt a vízi jármű indulásakor kell megtenni.
• A megtartani kívánt darabszám-korlátozás alá eső hal és amur fogásának helyét (vízterület neve, víztérkódja), dátumát (hónap, nap), időpontját (óra, perc) és mért súlyát kifogását követően azonnal, még a horgászat folytatása előtt, az egyéb halak mért súlyát a horgászat végén, több napos horgászat esetén minden nap éjfélig egy tizedes jegy pontossággal, kilogrammban köteles a horgász fogási naplójának megfelelő rovatába beírni. A bejegyzések csak maradandó tintával, kitörölhetetlen tollal történhetnek. Amíg a horgász a horgászhelyén tartózkodik, külön-külön személyenként biztosított haltartóban egyszerre kétnapi kvótának megfelelő halmennyiséget tárolhat. Kettő, vagy több horgász közös zsákmánya egy haltartóban nem tárolható. Ha a horgász a horgászhelyét vagy a vízpartot elhagyja, köteles a saját zsákmányát magával vinni.
• Az állami horgászjegyhez kiadott fogási naplót legkésőbb február 28. napjáig kell leadni ott, ahol azt kiállították. A leadás előtt a naplóba bejegyzett horgászattal töltött napok számát a naptár alatt, valamint az éves fogási adatokat vízterületenként és halfajonként a napló hátuljában kötelező összesíteni.
• Halvédelem: Darabszám-korlátozással védett halfajok: ponty, fogassüllő, kősüllő, csuka, harcsa, balin, márna, compó, sebes pisztráng.
• A megfogott és megtartott halakkal úgy kell bánni, hogy az azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó minimumot. Tilos vágóhorgot használni, azt a horgászhelyen (csónakban) tartani. A darabszám-korlátozással védett halak kiemeléséhez a merítő szák használata kötelező. A megtartott halakat maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni. A megtartott halat tilos kínos fulladásnak kitéve vödörben, nejlon zacskóban, vagy szárazon tárolni. Tilos a békéshalakat pányvázni, felbilincselni, azok élve tartásához kötelező a haltartó szák használata. A merevítő karikával ellátott szák, illetőleg a pontyzsák használata különösen ajánlott. A megtartani nem kívánt halat a lehető leggyorsabban, a legkíméletesebben kell visszabocsátani a vízbe. A megtartott halak csak kíméletesen leölve szállíthatók. Kivéve azok a 30 cm-nél kisebb halak, amelyek élve tartásához megfelelő víz és oxigén ellátás biztosított.
• Horogra kívülről és nem a fejrészen akadt halat megtartani tilos.
• Az őshonos halállomány védelme érdekében máshonnan származó idegenhonos halakat a vízbe engedni tilos! Idegenhonos élő csalihallal csalizni kizárólag azon a vízterületen lehet, ahol az a csalihal kifogásra került.
• A horgász felel az általa elfoglalt horgászhelyért, és felelőséggel tartozik az ott történt szabálytalanságokért is. A horgászat megkezdése előtt meg kell győződnie arról, hogy van-e ott más személytől származó haltartó, esetleg bevetett készség. Ezek feltalálása esetén a hely elfoglalása előtt értesíteni kell a halőrt, vagy a rendőrhatóságot. Amennyiben ezt elmulasztja, az ellenőrzésre feljogosított személy úgy jár el, mintha az ott lévő tárgyak és halak a horgász tulajdonát képezné.
• Horgászhely kivilágítása biztonsági okokból naplemente után a közvilágítással nem rendelkező partszakaszon kötelező (a világító patron használata önmagában nem elegendő). Pergetés során a fejlámpa használata kötelező.
• Azokon a vízterületeken, ahol a móló elhelyezés engedélyezett, ott a mólókat lezárni tilos. azokon bárki horgászhat, azonban a móló névtábláján szereplő tulajdonos megérkezésével annak felszólítására a mólót át kell adni.
• Csónakot vízre bocsátani, csak névtáblával ellátva, a Víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény és végrehajtási rendeleteinek betartásával lehet. Robbanómotorral meghajtott vízi jármű a folyók kivételével csak szolgálati céllal használható. A csónak kikötésére használt eszközöket a horgászat befejeztével a vízből el kell távolítani.
• A horgász köteles a vízpartokon a köz- és magántulajdont kímélve, gazdasági eszközökben, terményben kárt nem okozva, körültekintően közlekedni. Ezen károkozásokért az elkövető anyagi felelősséggel tartozik.
• A horgász köteles a közelében történő szabály- és fegyelemsértésről a halőröket értesíteni, szükség esetén, vagy kérésre az ellenőrök részére segítséget nyújtani.
• Az árvízvédelmi töltésen járművel csak az ATIVIZIG-től külön megváltott „Töltésközlekedési hozzájárulással” lehet közlekedni.

2. ATKAI-HOLTÁG (Víztérkód: 06 – 031) speciális horgászrendi szabályai

2.1. Megengedett a horgászat:
• január 01-től – február 29-ig 06 órától – 20 óráig,
• március 01-től – október 31-ig 00 órától – 24 óráig,
• november 01-től – december 31-ig 06 órától – 20 óráig.

2.2. Tilos horgászni:
• a fentiekben megállapított időpontokon túl,
• a védett, kíméleti területen: a holtág északi végén, a Kis-Tisza-szigetre vezető hídtól, valamint a Sándorfalva külterület 0222 hrsz-ú csatorna torkolatától keletre lévő holtág részen partról és csónakból is,
• a bojlis partszakasz jelölt helyei előtt csónakból,
• a Kis-Tisza dűlőúttal nem rendelkező északi partján, valamint a zárógátjairól.

2.3. Egyéb előírások:
• Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta fajonként 2 darabot, összesen 3 darabot, az Atkai éves jeggyel évente 100 db ot, ebből fajonként 40 darabot, továbbá keszegfélékből és ezüstkárászból összesen naponta 3 kg-ot tarthat meg.
• Tilos megtartani a 6 kg-nál nagyobb pontyot és a 10 kg-nál nagyobb amurt. Az ilyen halakat kifogásuk után azonnal, a legkíméletesebben vissza kell engedni.
• A horgászat során a merítőszákkal együtt előkészített pontymatrac használata kötelező.
• Január 1-től február 29-ig, valamint november 1-től december 31-ig 20:30-tól 5:30-ig halfogásra alkalmas eszközzel, csalival a területen, továbbá az oda vezető utakon tartózkodni, a halakat etetni és csónakot használni is tilos.
• A horgászhelyen halat tisztítani tilos!
• Fajlagos tilalmi idő a holtágon pontyra nincs, más halfajokra, a jogszabályban szereplő tilalmi idők vannak érvényben.
• Tilos a területre háziállatot (kutyát) bevinni, fürdeni, a vízparton tüzet rakni, a parton, mólón sátrat állítani (kivéve sátras ernyő használata).
• Bojlizás céljára jelölt horgászhelyek kerülnek kialakításra a Kis-Tisza-szigetének III. Kikötő és a Védett terület közötti partszakaszán. A jelölt helyeken csak előzetes bejelentkezés és helyfoglalás esetén, előre megváltott napijeggyel és hozzá csatolt horgászrenddel, fogási lappal lehet horgászni. A jelölt helyeken bojlizó horgászat közben a horgász egy bójával megjelölheti etetett helyét, a felszerelését behordhatja, ugyanakkor minden megfogott pontyot és amurt köteles sértetlenül, a legnagyobb gondosság mellett visszaengedni a holtágba. A horgász az etetett helyét úgy köteles kialakítani, hogy a szomszéd helyen tartózkodó horgászt ne zavarja.
• Móló csak névtáblával felszerelve, az éves regisztrációs díj befizetése mellett tartható a holtágon.
• Csónakot vízre bocsátani és használni, csak névtáblával ellátva, az éves Csónakos kiegészítő engedély kiváltása után lehet. Csónak csak az abban feltüntetett kikötési helyen tárolható. Időszakosan vízre bocsájtott csónak esetében Csónakos kiegészítő napijegy váltása kötelező. A csónakos horgászat eltérő horgászrendjét a Csónakos kiegészítő engedély tartalmazza.

3. MATY-ÉRi víztározó (Víztérkód: 06- 032) speciális horgászrendi szabályai

3.1. Megengedett a horgászat:
a tározó Szeged város felöli oldalán (horgászoldal), továbbá a pálya üzemeltetőjének külön hozzájárulásával az üzemház és a céltorony közötti híd és a déli zárógát közötti partszakaszon,
• január 01-től – február 29-ig 06 órától – 20 óráig,
• március 01-től – október 31-ig 00 órától – 24 óráig,
• november 01-től – december 31-ig 06 órától – 20 óráig.

3.2. Tilos horgászni:
• a fentiekben megállapított időpontokon túl, továbbá a külön meghirdetett tilalmi időszakokban,
• a tározó közforgalom elől elzárt partszakaszain, így az osztószigeten, az evezős pálya oldalán, az északi és a déli zárógátakon, valamint a hidakon,
• esetenként sportrendezvények alkalmából, haltelepítések után, esetleges vízleeresztés és vízfeltöltés időszakában, valamint egyéb okokból elrendelt részleges vagy teljes horgászati tilalom idején.

3.3. Egyéb előírások:
• Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta fajonként 2 darabot, összesen 3 darabot, az Maty-éri éves jeggyel évente 100 db-ot, ebből fajonként 40 darabot, továbbá keszegfélékből és ezüstkárászból összesen naponta 3 kg-ot tarthat meg.
• Tilos megtartani a 6 kg-nál nagyobb pontyot és a 10 kg-nál nagyobb amurt. Az ilyen halakat kifogásuk után azonnal a legkíméletesebben vissza kell engedni.
• A horgászat során a merítőszákkal együtt előkészített pontymatrac használata kötelező.
• Fajlagos tilalmi idő a tározón pontyra nincs, más halfajokra, a jogszabályban szereplő tilalmi idők vannak érvényben.
• A horgászhelyen halat tisztítani tilos.
• Január 1-től február 29-ig, valamint november 1-től december 31-ig 20:30-tól 5:30-ig halfogásra alkalmas eszközzel, csalival a területen, továbbá az oda vezető utakon tartózkodni, a halakat etetni tilos.
• Tilos főzsinórként fonott zsinórt használni, naponként 1 kg-nál több etetőanyagot bejuttatni, lékből horgászni, csónakot használni, egyéni horgászállást (stéget) létesíteni, horgászhelyet, etetett helyet megjelölni.
• Tilos a területre háziállatot (kutyát) bevinni, fürdeni, a vízparton tüzet rakni, a parton sátrat állítani (kivéve sátras ernyő használata).

4. GYÁLARÉTI-HOLTÁG – Lisztes és Sárgás-Görbe – (Víztérkód: 06-007) speciális horgászrendi szabályai

4.1. Tilalmak:
• Csak a szabad bejárással biztosított területekről lehet horgászni.
• A Lisztesen a Röszkei Horgászegyesület által sorszámmal ellátott horgászhelyekre a mólóra szóló szabályok vonatkoznak: azokat tilos lezárni, bárki használhatja, de a helyet kiváltó horgász a naplója hátuljában regisztrált helyen előnyt élvez, megérkezésekor számára a helyet haladéktalanul át kell adni.

4.2. Általános szabályok:
• Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta fajonként 2 darabot, összesen 3 darabot, az Lisztes vagy Sárgás éves jeggyel évente 100 db-ot, ebből fajonként 40 darabot, továbbá keszegfélékből és ezüstkárászból összesen naponta 3 kg-ot, tarthat meg.
• Tilos megtartani a 6 kg-nál nagyobb pontyot és a 10 kg-nál nagyobb amurt. Az ilyen halakat kifogásuk után azonnal a legkíméletesebben vissza kell engedni.
• A horgászat során a merítőszákkal együtt előkészített pontymatrac használata kötelező.
• A horgászhelyen halat tisztítani tilos.
• Csónakot vízre bocsátani csak a Lisztesen szabad. A csónak csak névtáblával ellátva, az éves Csónakos kiegészítő engedély kiváltása után használható és az abban feltüntetett kikötési helyen tárolható. Időszakosan vízre bocsájtott csónak esetében Csónakos kiegészítő napijegy váltása kötelező.
• Móló nem létesíthető.
• A csónakos horgászat eltérő horgászrendjét a Csónakos kiegészítő engedély tartalmazza.

5. Tisza-folyó és mellékvizei – Csongrád-megye – speciális horgászrendi szabályai

5.1. Érintett vízterületek:
• Tisza-folyó Csongrád megyei szakasza és csatornák (Víztérkód: 06-003)
• az országhatáron lévő 159,6 fkm-től a megye északi határán lévő 258 fkm-ig, (159,6- 164,1fkm között határvíz),
• kivéve a tápéi Téli-kikötő, szegedi Medencés-kikötő, a Sasér területe, a Sulymos (Szarkás), a Saséri Tisza-szakasz jobb partja a 198-201,4 fkm között, a Labodári szakasz jobb partja a 227,8- 230 fkm között és a jobb parton a Bordafoktól (227,8 fkm) északra 1000 m hosszan.
• Maros-folyó (Víztérkód: 06-004)
• a Tiszába való betorkolástól az országhatárig terjedő szakasza: 0-49,5 fkm (28,4-49,5 fkm között határvíz),
• Hármas-Körös-folyó (Víztérkód: 06-005)
• Csongrád megyei szakasza, a tiszai torkolattól Szelevény község keleti határán lévő gátőrházig (0-12 fkm),
• és a KHESZ-szel együttműködve a jelzett határtól felfelé a 44. számú főút kunszentmártoni hídjáig (21 fkm),
• kivéve az Iriszlói, a Malomzugi és a Brenazugi szentély jellegű holtágakat.
• Körtvélyesi-holtág (Víztérkód: 06-008) LISHE együttműködéssel
• kivéve a szivattyútelep befolyó csatornájától a holtág északi végéig terjedő szakasza.
• Akolszögi-holtág (Víztérkód: 06-009).
• Algyői-főcsatorna (Víztérkód: 06-024)
• kivéve az Irma-majori úti hídtól felfelé, nyugatra elterülő szakasz és a jobb parton, a Tisza töltésétől a Tökösi szivattyúig terjedő 340 m-es, a bal parton a Tisza töltésétől az első jelzőtábláig terjedő 60 m-es szakasz horgászat elől elzárt üzemi területe.

5.2. Tilos horgászni:
• a Tisza-folyó jobb partján 198-201,4 fkm közötti szakaszon (Saséri szakasz),
• a Tisza-folyó jobb partján 227,8-230 fkm közötti szakaszon,
• a Labodár, Sasér, Sulymos Tisza-holtágakon,
• a Körtvélyesi-holtágon a szivattyútelep befolyó csatornájától a holtág északi végéig,
• az Iriszlói, Malomzugi és a Brenazugi Körös-holtágakon,
• árhullám idején az elöntött hullámtérben és az árvízvédelmi töltésekről,
• éjjel a Tisza és a Maros folyó határvízi szakaszán,
• éjjel a Körtvélyesi holtágon:
május 02-től – augusztus 31-ig 22 órától – 05 óráig,
szeptember 01-től – április 30-ig 19 órától – 06 óráig.

5.3. Kijelölt vermelő helyek, ahol december 01. és március 14. között minden horgászati tevékenység tilos:
• a Tisza-folyón 254-258 fkm közötti szakasz.

5.4. Kijelölt vermelő helyek a Tisza-folyón, ahol december 01. és március 14. között csónakból horgászni tilos (kivéve a parthoz kikötött csónakot)
• a Szegedi Belvárosi-híd és a Bertalan-híd között,
• a Maros toroktól (177 fkm) felfelé a Tápéi komp lejárójáig,
• az algyői közúti és vasúti-híd között, valamint lefelé és felfelé 100-100 méter hosszan,
• továbbá a 198-199 fkm közötti, a 236-237,5 fkm közötti, és a 246-247 fkm közötti szakaszokon.

5.5. Egyéb előírások:
• Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta fajonként 2 darabot, összesen 3 darabot, a Tisza és mellékvizei, valamint a Természetes vízi részleges éves jeggyel évente 100 db-ot, ebből fajonként 40 darabot, továbbá keszegfélékből és ezüstkárászból összesen naponta 10 kg-ot tarthat meg.
• Tilos harcsára horgászni és harcsát megtartani december 01. és március 15. között.
• A holtágakon csónakot vízre bocsátani, csak a Csónakhasználati engedély kiváltása után, névtáblával ellátva lehet.
• A természetvédelmi hatósági és kezelői előírások alapján az országos jelentőségű védett természeti területeken található vízterületeken és a velük közvetlenül érintkező partszakaszoktól a védett területek határáig az alábbiak betartása is kötelező:

  • Tilos a vízinövényzet és a sulyom irtása, a tűzgyújtás, a sátorozás, a partifecskék, gyurgyalagok és egyéb védett állatok élettevékenységének zavarása!
  • Tilos a védett területeken az illetékes hatóság engedélye nélkül maradandó mesterséges tárgyat elhelyezni!
  • Etetésre csak olyan etetőanyagot lehet használni, mely nem rontja a vízminőséget.
  • A Maros és a Körös-folyón tilos megtartani: a compót, a gardát, az aranykárászt és a kősüllőt!

 

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A HECSMSZ igazolvánnyal (szolgálati jelvénnyel) ellátott halőrei a halgazdálkodási és rendészeti jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, felszerelésének, szükség szerint csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére, átvizsgálására, indokolt esetben visszatartására.

A halőröket rendészeti szolgálati feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek!  A horgászatról szóló jogszabályok, és/vagy a HECSMSZ Egységes Horgászrendjének megszegése, kiemelten a fogási napló szabálytalan vezetése esetén a területi engedély bevonásra kerül. A horgászat szabályai ellen vétők, a szabálysértési és fegyelmi következményeken túlmenően a tárgyévre automatikusan és cselekményük súlyosságától függően a vízkezelő további öt évre is kizárhatja a HECSMSZ vizein való horgászatból, amely a HORINFO rendszerben is rögzítésre kerül.

A HECSMSZ-t a kezelésében lévő vízterületeken horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért, vagy kárért felelősség nem terheli. A HECSMSZ fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a honlapján (www.horgaszcsmszov.hu), facebook oldalán (facebook.com/hecsmsz) és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) tegyen közzé.

A területi jegy megvásárlója a fenti szabályokat és rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve – az Egységes Horgászrend aláírásával – kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrzés során feltételezett szabálysértés eseten róla fotó, hang és mozgókép felvétel készüljön. A fénykép és/vagy videofelvételeket a HECSMSZ az adatvédelmi törvénynek megfelelően zártan kezeli és az eljárás lezárulása után megsemmisíti.

Amennyiben a HECSMSZ vízterületein kapitális méretű halat fogott, kérjük levélben, elektronikus levélben (fogas.hcsmsz@gmail.com), vagy személyesen küldje meg irodánknak a nevét, a hal súlyát, a fogás pontos helyét, idejét, esetlegesen módszerét, körülményeit és a vízparton készült fotóját. A HECSMSZ vízterületein zsákmányolt halakról rekordlistát vezet, amely honlapján folyamatosan megjelentet.

Óvja, védje a vizeink, vízpartjaink természeti környezetét, halállományát! Kérjük a napi és éves megtartható halmennyiségeken belül is csak azt a halat tartsa meg, amelyre feltétlenül szüksége van!

Vizeinken kellemes kikapcsolódást, horgász élményekben gazdag időtöltést kívánunk!

Érvényes: 2021. január 01-től.

A horgászrend letölthető “pdf” formátumban a “Letöltések” menüpont alatt vagy ide kattintva!

Mártélyi Horgászegyesület 6630 Mártély, Rákóczi tér 1.
Mártélyi Holt-Tisza (víztérkód: 06-023-1-1)

HORGÁSZREND 2021.
(A Mártélyi Horgászegyesület által kiadott területi jegyek kötelező melléklete.)

I. Általános szabályozási előírások
1. A halfogási tevékenységet végző, vagy előkészülő személy (horgász) a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait.
2. A horgász a horgászhelyen köteles magánál tartani a horgászegyesületi tagságot igazoló – a horgászszövetség (MOHOSZ) által kibocsátott – Magyar Horgászkártyát, az érvényes állami horgászjegyet és fogási naplót, továbbá a vízterületre szóló területi jegyet.
3. A horgászatra jogosító okmányok csak személyazonosság igazolására alkalmas arcképes igazolvánnyal együtt jogosítanak horgászatra, halfogásra.
4. A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
5. A horgász köteles a helyi horgászrendet, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.
6. A horgász, vízi-közlekedése előtt, kötelesen megismerni – a 2000. évi XLII. törvényt a vízi- közlekedésről és a 57/2011. (XI. 22.) NFM rendeletet a víziközlekedés rendjéről – és betartani, a csónakkal való közlekedés kötelező felszereléseire vonatkozó előírásokat (legalább 1 db mentőmellény, 1db evező, 1 db horgony, vagy a mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára veszélytelen kialakítású eszköz, legalább 10 fm. kötél vagy lánc, 1 liter űrméretű vízmerő eszköz, valamint egy 1 db lámpa vagy fényforrás).
7. A megtartani kívánt darabszám-korlátozással védett halak súlyát megtartásukat követően azonnal, a horgászat folytatása előtt, az egyéb halak súlyát a nap végén, több napos horgászat esetén minden nap éjfélig legalább egy tizedesjegy pontossággal, kilogrammban köteles a horgász fogási naplójának megfelelő rovatába bejegyezni. A fogás bejegyzése csak kitörölhetetlen tintával, hagyományos golyóstollal történhet.
8. A horgász köteles a halgazdálkodási hatóság, állami halőr, a hivatásos halőr, a társadalmi halőr, a mezőőr, a természetvédelmi őr és a rendvédelmi hatóság ellenőrzésre felhatalmazott képviselőjének felhívására okmányait bemutatni és átadni.

II. Területi jegyekre vonatkozó horgászrendi előírások

9. A felnőtt horgászok részére kiadott Éves (Általános vagy Parti) Felnőtt területi jegy birtokában kettő darab horgászbottal, legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat.
a. Az Éves Felnőtt területi jeggyel összesen 100 db darabszám-korlátozással védett halat egy halfajból összesen 30 darabot, valamint összesen 70 kg egyéb őshonos halat foghat ki és tarthat meg.
b. Az Éves Felnőtt területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 3 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 2 db (pl.: 2 db ponty és 1 db csuka). A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 8 kg fogható és tartható meg.
10. Az ifjúsági (a 10. életévét betöltött 18 év alatti, valamint az adott naptári évben 18. életévét betöltő; nappali tagozatos közép- vagy felsőfokú oktatási tanulmányokat folytató személy esetében 22 év alatti, valamint az adott naptári évben 22. életévét betöltő, gyermek horgásznak nem minősülő, állami horgászvizsgával rendelkező, horgászegyesületi tagsággal rendelkező személy) horgászok részére kiadott Éves Általános Ifjúsági területi jegy, birtokában egy darab horgászbottal – legfeljebb 1 db horoggal – horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat.
a. Az Éves Általános Ifjúsági területi jeggyel összesen 30 db darabszámkorlátozással védett halat egy halfajból összesen 15 darabot, valamint összesen 35 kg egyéb őshonos halat foghat ki és tarthat meg.
b. Az Éves Általános Ifjúsági területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 2 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 1 db (pl.: 1 db ponty és 1 db csuka). A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 5 kg fogható és tartható meg.
11. Az gyermek (3 éves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy részére) horgászok részére kiadott Éves Általános Gyermek területi jegy birtokában egy darab horgászbottal – legfeljebb 1 db horoggal – horgászhat; kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett.
a. Az Éves Általános Gyermek területi jeggyel összesen 10 db darabszámkorlátozással védett halat egy halfajból összesen 5 darabot, valamint összesen 15 kg egyéb őshonos halat foghat ki és tarthat meg.
b. Az Éves Általános Gyermek területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 1 db tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 3 kg fogható és tartható meg.
12. A felnőtt horgászok részére kiadott Éves Sportcélú Felnőtt területi jegy birtokában kettő darab horgászbottal – készségenként legfeljebb 1 db horoggal, kivéve a pergető műcsali – horgászhat. Parti horgászata alatt a bevetett horgászszerelékéit – horgászhelyétől – maximum 100 m-távolságra helyezheti el! (A behúzást csak a vízi közlekedést végzők zavarása és akadályozása nélkül szabad végezni).
a. Az Éves Sportcélú Felnőtt területi jegy őshonos hal megtartására nem jogosít.
13. Az éves területi jegyet váltó felnőtt horgászoknak kötelezően – egyszeri egy horgászévben – Természetvédelmi Hozzájárulást (1000 Ft) is kell váltaniuk.
(A Természetvédelmi Hozzájárulás a vízterület és környezetében történő természetvédelmi célú tevékenységek, pl. inváziós növények gyérítési költségeire nyújt forrást.)
14. A 3 Napos Általános Felnőtt területi jegy érvényessége a váltás idejétől 72 órára szól. A 3 Napos területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból összesen 6 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 4 db (pl.: 4 db harcsa és 2 db csuka). A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos, fajokból összesen 16 kg fogható és tartható meg a 72 óra alatt.
15. A Napi Általános Felnőtt területi jegy érvényessége a váltás idejétől 24 órára szól, egy napi területi horgászjeggyel egy napra szóló halmennyiséget, összesen 3 db darabszám-korlátozással védett halat, egy halfajból azonban legfeljebb 2 db tartható meg (pl.: 2 db ponty és 1 db csuka). A darabszám korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 8 kg fogható és tartható meg.
16. A Napi Általános Ifjúsági területi jegy érvényessége a váltás idejétől 24 órára szól, egy napi területi horgászjeggyel egy napra szóló halmennyiséget, összesen 2 db darabszám-korlátozással védett halat, egy halfajból azonban legfeljebb 1 db tartható meg (pl.: 1 db ponty és 1 db csuka). A darabszám korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 5 kg fogható és tartható meg.
17. Az állami turista horgászjeggyel rendelkező személy a jegy érvényességi idején belül (90 nap), csak Napi Turista területi jegy váltható, annak birtokában a darabszámkorlátozással védett halfajokból naponta összesen 1 db tartható meg, darabszámkorlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 3 kg fogható és tartható meg.
18. Naponta a horgász megtartani kívánt halak mennyisége nem haladhatja meg a 15 kgot. Amennyiben az egy darab fogott és megtartani kívánt hal tömege önmagában, vagy azon a napon korábban fogott halak tömegével együtt meghaladja a 15 kg-ot, úgy azt a horgász megtarthatja, de arra a napra a horgászatot be kell fejeznie.
19. Az Éves Felnőtt Parti területi jegy birtokosa Napi Csónakos kiegészítő jeggyel (Éves vagy 24 órás) csónakos horgászatra jogosult.
20. Az Éves Felnőtt területi jeggyel megtartható 30 db azonos halfaj egyedeinek kifogása után Többlet Halelvitel kiegészítő jegy váltható, mely további 30 db azonos halfaj egyedeinek kifogására jogosít.

III. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások

21. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.
22. Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint környezetvédelmi vagy halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás esetén, továbbá halgazdálkodási hasznosítói munkavégzés okán a halőr a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott területre kiterjedő.
23. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése esetén köteles annak azonnali, a halőr vagy a halgazdálkodási hasznosító felé történő bejelentésére. +36/30 111 8470
24. Csónakot vízre bocsátani és kikötni, csak sorszámmal ellátva, a hódmezővásárhelyi Önkormányzat erre vonatkozó rendelete szerint a kihelyezett mólókon lehet.
25. A horgász sötétedés után köteles horgászhelyét, csónakját jól látható módon, folyamatosan fehér fénnyel megvilágítani.
26. A felügyelet nélkül hagyott (25 méternél messzebb tartózkodó), bevetett horgászkészségek tulajdonosától a területi jegy azonnal bevonásra kerül.
27. Helyfoglalás nincs, a horgászhely elfoglalása érkezési sorrendben történhet.
28. Tilos a holtágon belsőégésű csónakmotorral közlekedni.

IV. Speciális horgászrendi előírások

29. Kötelező felszerelési tárgyak: egy 15 kg-ig mérő digitális mérleg, egy legalább 1 m hosszú mérőszalag és egy hulladékgyűjtő zsák.
30. Tilos a holtágon belsőégésű csónakmotorral közlekedni.
31. Tilos az éjszakai (napnyugtától, napkeltéig) csónakos horgászat november 15-től március 14-ig,
32. A helyszínen maradó mesterséges tárgy elhelyezése, pl. az etetett helyet megjelölni, bóját használni, továbbá a horgászkészséget – felcsalizott horgot – behúzni (csónakkal, úszva, gumiruhában, stb.) tilos! (kivéve sportcélú felnőtt területi jeggyel rendelkezők)
33. A parton sátrat állítani (kivéve sátrasernyő) tilos!
34. A távirányítású etetőcsónak használata tilos!
35. Állóvíz jegén a lékhorgászat csak ott lehetséges, ahol az nem tiltott és a jég legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket a horgászat befejezése után köteles minden esetben jól láthatóan megjelölni.
36. A kijelölt szabadvízi fürdőhely (strand) területén horgászni – annak hivatalos nyitvatartási idejében – tilos.

V. Halvédelmi előírások

37. A méreten aluli halak védelme érdekében a merítő szák használata kötelező!
38. Tilos a halak kínzása, a békés halak felbilincselése és kipányvázása, továbbá a fém(drót) haltartó használata!
39. Tilos a halfogási tevékenységhez szonárt (halradart) használni (valamint a csónakban tartani)!
40. Tilos a csónakos horgászat kijelölt vermelő helyeken november 15-től március 14-ig!
41. Tilos a pergető horgászat a Szegfűi-csatorna területén november 15-től március 14- ig!
42. A szabályosan kifogott halat a vízpartról elszállítani csak gyors és kíméletes leölés után szabad (A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal, valamint a csalihal élve is elszállítható, de kizárólag olyan edényben, mely biztosítja számára a szükséges oxigéntartalmú vizet.).

VI. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik

43. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy
a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,
b) róla – külön jogszabályi feltételek fennállása esetén – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,
c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.
44. A Hhvtv. szerinti felhatalmazás alapján a halgazdálkodásra jogosult a visszavonást, illetve az eltiltást, mint szankciókat csak akkor alkalmazhatja, ha azokat a helyi horgászrend tartalmazza.
45. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke:

46. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások (II.) megszegése esetén az eltiltás alkalmazása halgazdálkodási hasznosítói mérlegelés kérdése azzal, hogy az „Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés” gyűjtőkategória szerinti mértéket nem haladhatja meg, ugyanakkor a halgazdálkodási hasznosítói eljárás nem helyettesíti indokolt esetben szakhatósági eljárás, vagy feljelentés kezdeményezését.
47. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor.

VIII. Záró rendelkezések

48. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.
49. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

Mártély, 2021.01.31.

A horgászrend letölthető “pdf” formátumban a “Letöltések” menüpont alatt vagy ide kattintva!

Magyar Országos Horgász Szövetség, 1124 Budapest, Korompai utca 17.

ORSZÁGOS HORGÁSZREND
Érvényes:2021. január 1-től a 2021. horgászévre valamennyi, a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó horgászszervezet által horgászati célra hasznosított halgazdálkodási vízterületre, külön kikötés hiányában a helyi horgászrendek szabályozásával együttesen.

Tisztelt Horgásztársak!

A MOHOSZ közfeladat-ellátása egyaránt kiterjed a horgászokra és a horgászszervezetekre. Természetes, hogy a horgászat gyakorlása, a
feltételek megteremtése során a két érdek sokszor nem teljesen egyezik, ugyanakkor vitathatatlanul közös érdek a magyar horgászvizek természeti
értékeinek, halállományának megőrzése, de a vízparti környezet és a szolgáltatások fejlesztése is. E munka során fokozatosan egységesítjük a halgazdálkodási szolgáltatási és a szabályozási környezetet is, a horgászszervezetek képviselőinek konstruktív együttműködésével.

A 2021. évtől így újra „visszatér” az Országos Horgászrend is, de már az új jogszabályi környezet szerinti felépítéssel és szabályozási logikával, támogatandó a halgazdálkodási hasznosítók jövőnkre vonatkozó, felelős döntéseit. Közös érdekünk a szabályok betartása, betartatása. Kérjük, hogy a horgászatra és a horgászat környezetére vonatkozó jogszabályok, horgászszövetségi és helyi szabályok megismerésével és alkalmazásával
Önök is támogassák munkánkat, járuljanak hozzá a vizek és a vízpartok nyugalmához, további fejlesztéséhez. Őszintén bízunk a 2021. évi
horgászszezon sikerében és ehhez a jó egészséget, sok szabadidőt és emlékezetes horgászélményeket kívánunk mindenkinek!

A MOHOSZ Elnöksége

I. Általános szabályozási előírások

1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint a helyi horgászrend szabályait.
2. A Vhr. felhatalmazása alapján a MOHOSZ jogosult a szervezeti rendszerébe tartozó horgászszervezetek számára irányadó Országos Horgászrendet (OHR) kiadni és azt köteles a honlapján közzétenni. Az OHR tételes jogszabályi hivatkozásokat nem tartalmaz, horgászati szabályai – külön hivatkozás hiányában – a Hhvtv. és a Vhr. aktuális horgászati szabályaival egyezőek.
3. A helyi horgászrend (HHR) a halgazdálkodási hasznosító (halgazdálkodásra jogosult) egy vagy több halgazdálkodási vízterületére és azon (azokon) valamennyi területi jegytípusára általánosan és speciálisan érvényes szabályok gyűjteménye, amely jogszabállyal, az OHR rendelkezéseivel és halgazdálkodási hatósági határozattal nem lehet ellentétes. Az aktuális évi helyi horgászrend kiadásának határideje a területi jegyek forgalmazásának kezdete, hatálya az aktuális évi OHR hatályával megegyező.
4. A helyi horgászrendi kivonat (HRK) az egy vagy több területi jegytípusra érvényes, a HHR szabályait személyi jogosultsági célkivonatként tartalmazó szabálygyűjtemény. Az aktuális évi helyi horgászrendi kivonatok kiadásának határideje a területi jegyek  forgalmazásának kezdete, hatályuk az aktuális évi HHR hatályával megegyező.
5. Ha egy horgászegyesület úgy dönt, hogy kizárólag a jogszabályok előírásait, illetve az OHR szabályait alkalmazza, továbbá számára a Vhr. (és a halgazdálkodási hatóság) előírásai sem keletkeztetnek külön szabályozási kötelezettséget, akkor HHR vagy HRK kiadására nem kötelezett. Ez esetben a horgászszövetségi HORINFO szakrendszerben a „Helyi Horgászrend, horgászrendi kivonat” helyére az OHR töltendő fel és a területi jegy „További információk” rovatában e tényt „Ezen területi jegy esetében helyi horgászrendként az Országos Horgászrend értelmezendő” felirattal a horgászegyesületnek kötelezően szerepeltetnie kell.
6. A helyi horgászrend szabályai nem lehetnek ellentétesek a jogszabályi előírásokkal, ugyanakkor jogszabályi felhatalmazás alapján a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezeteknek lehetőségük van szigorúbb korlátozások előírására, a halgazdálkodási hatóságoknak pedig enyhítések elrendelésére is. Ezeket a helyi horgászrendnek minden esetben tételesen tartalmaznia kell, ugyanakkor eltérés hiányában az általános (Hhvtv., Vhr.) jogszabályi előírások feltüntetése a HHR és a HRK esetében sem kötelező, mert a lényegi előírásokat a horgász fogási napló is tartalmazza.
7. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen
történő mindenkori biztosítása.
8. A horgászokmányok közül a helyi horgászrenddel együtt értelmezendő területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
9. A területi jegyhez kiegészítő jegy kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki.
10. A területi jegy kiadójának előírása esetén a horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a helyi horgászrendet, vagy annak kivonatát magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.
11. A horgász a horgászat kezdete előtt jogosult a területi jegyen szereplő vízterület, vízterületek aktuális horgászati információinak megismerésére is. Az információszolgáltatás horgászszervezet által meghatározott és közzétett módon, illetve eseti halőri tájékoztatás útján valósulhat meg.
12. A területi jegy kiadója a HHR, HRK esetében az évközi változtatás jogát fenntartja, de erről köteles a helyi horgászrendben megjelölt tájékoztatási módon, felületen (hirdetmény, honlap, stb.) a változást megelőzően legalább 8 nappal történő közzététellel értesíteni a horgászokat. Ha a közzététel e szabálynak megfelelően megtörtént, a horgász a területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a tájékoztatás hiányára nem hivatkozhat.
13. Ha a HHR, HRK évközi változásáról, vagy egy elrendelt eseti tilalomról a horgász bizonyíthatóan nem értesült, vagy nem lett értesítve, akkor a tárgyban felelősségre nem vonható. A horgászrend vonatkozásában a tárgyi halgazdálkodási hasznosítói szabályozáson túl bizonyítható értesítés a HORINFO rendszerben nyilvántartott email címre a rendszerből kiküldött vagy a horgász személyes profiljának megnyitásakor megjelenő értesítés vagy dokumentum.
14. A HHR vagy HRK keretében, kizárólagos OHR alkalmazás esetén pedig a területi jegyen biztosítandó a halőri telefonszám (szabálytalanságok bejelentésére) és a vízterületi, horgászszervezeti információs elérhetőség rögzítése is.

II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások

15. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon – helyfoglalásra, foglalt helyre vonatkozó külön halgazdálkodási hasznosítói előírás hiányában – az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság – a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában – 5 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése közterületen tilos, kivételt képeznek az engedéllyel
rendelkező víziállások.
16. Statikus horgászhely (a készségek tervezett helyétől számított minimum 2,5 méteres körzet) halgazdálkodási hasznosítói előírás esetén csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént.
17. A horgászhelyen a készségek bedobása, elhelyezése csak úgy történhet meg, ha az másokra nem jelent balesetveszélyt.
18. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.
19. Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint környezetvédelmi, halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás
esetén üzemeltetési szabályzat vagy hatósági határozat érvényesítése okán, továbbá a HHR, HRK időszaki, hirdetményi módosítása esetén (verseny, munkavégzés) a halőr a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott területre kiterjedő.
20. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelését köteles a halőr vagy a halgazdálkodásra jogosult felé azonnal bejelenteni.
21. A vízminőség védelme érdekében a halgazdálkodási hasznosító egyes etetőanyagok használatát korlátozhatja, vagy megtilthatja.
22. Az elvihető hal horgászhelyen történő előkészítését, konyhai feldolgozását a HHR, HRK külön engedélyhez kötheti.
23. A horgászat közben keletkezett szemét a vízparton csak az ott e célból elhelyezett tárolókba, lezárt zacskóban helyezhető el.
Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyola-maghéj, valamint a rágó eldobása is. Kutyatartásnál a keletkező hulladék
szemétként történő kezelése kötelező. A halgazdálkodási hasznosító a HHR vagy HRK keretei között rendelkezhet úgy is, hogy a keletkezett szemetet a horgászat befejezése után minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani.
24. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a horgászat folytatása nem lehetséges. Ebben az esetben a hivatásos halőr jogosult hatósági intézkedés kezdeményezésére.
25. Tüzet gyújtani csak az arra vonatkozó szabályok betartásával, illetve egyes vízterületeken csak az e célra kiépített tűzrakó helyeken lehetséges, ha tűzgyújtási tilalom nem került elrendelésre. Élő faanyag tűzrakásra nem használható. A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz teljes eloltását.
26. A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el.
27. A vízparton – kifejezett halgazdálkodási hasznosítói, üzemeltetői engedély hiányában – csak fém és műanyag bottartó használható.
28. A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, stégek és kikötői műtárgyak, egyéb berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége.

III. Speciális horgászrendi előírások

29. Ha a halgazdálkodási hasznosító külön, a horgászatra engedélyezett időszakokat határoz meg (nyitva tartás, éves és napi horgászidőszakok, éjszakai horgászat ideje), akkor azokat köteles a HHR vagy HRK keretében feltüntetni. A területi jegyek érvényessége kizárólag ezen időszakokon belül értelmezendő.
30. Ha a halgazdálkodási hatóság kíméleti területet határozott meg, a kíméleti terület vagy területek határainak részletes leírása és a kímélet időbeli hatálya a HHR vagy HRK része.
31. Ha a halgazdálkodási hasznosító saját hatáskörében horgászati tilalmi területeket határozott meg, akkor azok részletes leírása és a tilalom időbeli hatálya szintén a HHR vagy HRK része, illetve alternatív szabályozásként lehetséges a horgászat engedélyezett területeinek feltüntetése is.
32. Folyóvíz jegén horgászni minden esetben tilos. Állóvíz jegén a lékhorgászat csak ott lehetséges, ahol az nem tiltott és a jég legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket a horgászat befejezése után köteles jól láthatóan megjelölni.
33. Kijelölt szabadvízi fürdőhely (strand) területén horgászni – annak hivatalos nyitvatartási idejében – tilos.
34. A halgazdálkodási hasznosító a MOHOSZ személyi jogosultsági és tagsági-, valamint területi jegymátrix keretei között – az egyéb, jogszabály által előírt kötelező adatok mellett – valamennyi területi jegyen meg kell, hogy határozza
a) az az érvényességi időszakot – ide nem értve a halgazdálkodási hasznosító által meghatározott horgászatra engedélyezett időszakokat –,
b) az engedélyezett fő horgászati jogcímet és személyi jogosultságot,
c) a használható horgászkészségek számát, valamint
d) azokat a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeket és víztérkódjaikat, amelyre a területi jegy érvényessége vonatkozik.
35. A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb – fogható – csalihalak gyűjtésére.
36. Halgazdálkodási hasznosítói elrendelés esetén a HHR vagy HRK kötelező része az egyes horgászati módszerek és eszközök alkalmazásával kapcsolatos korlátozások bemutatása (pl. műcsalis, behúzós-behordós módszerek tilalma vagy speciális szabályai, sleppelés, háromágú horog tiltása). A halgazdálkodási hasznosító a területi jegyen és kiegészítő jegyen meghatározottakon túl szintén itt határozhatja meg a horgászat engedélyezett módszereit és módozatait, eszközeit, valamint a haltárolás és a halvédelem kötelezően előírt eszközeit is.
37. Minden esetben a HHR vagy HRK része az egyes halfajok kifogható mérettartományától, illetve fajlagos tilalmi idejétől való kedvezményi, illetve mentesítési eltérések azonosítása, melyeket a halgazdálkodási hatóság állapított meg. Ide tartozik a jogszabály szerinti nem fogható
halfaj (pl. kecsege) horgászatának esetleges engedélyezése is. Ha a helyi horgászrendben a tilalmi idők összefoglaló táblázatban kerülnek közzétételre, akkor azokat az adott naptári évre aktualizálva kell közzétenni.
38. Szintén a HHR, vagy HRK része a halgazdálkodásra jogosult által a megállapított, jogszabályoktól eltérő bármilyen, szigorításra irányuló fogási korlátozás azonosítása (napi, heti, éves elviteli kvóták, felső méretkorlátozás, nem elvihető fajok). Ha a helyi horgászrendben speciális darabszám- és alsó-, valamint felső méretkorlátozások kerülnek közzétételre, akkor azokat lehetőleg egy áttekintő táblázatban kell közzétenni.
39. A halgazdálkodási hasznosító kizárólagos döntési kompetenciája a horgászati célú csónakhasználat, valamint a szonár (halradar) használatának engedélyezése vagy annak tiltása, illetve engedélyezés esetén a használat szabályozása. A MOHOSZ a halradar használatának engedélyezését nagyobb folyókon, 100 ha vízterületnél nagyobb állóvizeken támogatja, illetve a haszonbérletében lévő vizek esetében engedélyezi.
40. Csónakos horgászat esetén a kikötőn és kijáratán kívül a part egyéb, szabad részeinek és más csónakoknak, valamint a vízügyi műtárgyaknak 20 méternél kisebb távolságra való megközelítését, továbbá a hely tartós megjelölését a halgazdálkodási hasznosító korlátozhatja, vagy megtilthatja.
41. A horgászat során a hely jelölésére használt eszközöket, tárgyakat a horgászat befejezése után a vízből minden esetben el kell távolítani.
42. A statikus horgászhely, a horgászcsónak (csónak esetében a partról is jól látható), folyamatos megvilágítása az éjszakai horgászat teljes időtartama alatt kötelező, kivételt képeznek a közvilágítással érintett parti horgászhelyek.

IV. Az éves összevont országos területi jegyekre vonatkozó külön előírások

43. Az éves általános országos felnőtt, az éves általános országos felnőtt kedvezményezett, az éves sportcélú országos felnőtt, az éves sportcélú országos kedvezményezett, az éves általános országos gyermek, az éves általános dunai felnőtt, az éves általános dunai felnőtt kedvezményezett, az éves általános tiszai felnőtt, az éves általános tiszai felnőtt kedvezményezett területi jegyek érvényessége a MOHOSZ hivatalos versenynaptárában szereplő összes versenypálya vízterületére is érvényes az adott versenyekre nevezettek esetében, a hivatalos edzés- és versenynapokon.
44. Az éves általános országos felnőtt, az éves általános dunai felnőtt, az éves általános tiszai felnőtt területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr.
alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 50 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 25 db, az egyéb kifogható halakból 50 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 30 kg fogható ki az adott vízterületre vonatkozó HHR, HRK korlátozások figyelembevételével, valamint egy időben 2 horgászkészség, botonként maximum 2 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható.
45. Az éves általános dunai kedvezményezett, az éves általános tiszai kedvezményezett területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 30 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 15 db, az egyéb kifogható halakból 30 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 20 kg fogható ki az adott vízterületre vonatkozó HHR, HRK korlátozások figyelembevételével, valamint 1 horgászkészség, botonként maximum 2 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható.
46. Az éves általános országos kedvezményezett területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 30 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 15 db, az egyéb kifogható halakból 30 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 20 kg fogható ki az adott vízterületre vonatkozó HHR, HRK korlátozások figyelembevételével, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható.
47. Az éves általános országos gyermek területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 5 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 3 db, az egyéb kifogható halakból 20 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 10 kg fogható ki az adott vízterületre vonatkozó HHR, HRK korlátozások figyelembevételével, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható.
48. Az éves sportcélú országos felnőtt, az éves sportcélú országos kedvezményezett területi jegyek esetében halelvitel nem lehetséges, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható. Ettől eltérően a pontyfogó országos bajnokságok nevezői 2 horgászkészséggel, botonként egy horoggal horgászhatnak.

V. Halvédelmi előírások

49. A drótszák használata a hal tartására tilos.
50. A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.
51. Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos.
52. Ahol lehetséges és szükséges, a háromágú horog, a drótelőke használata a HHR és a HRK keretében korlátozható.
53. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását.
54. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.
55. A halgazdálkodási vízterületen a hal annak jogszerű kifogásával kerül a horgász birtokába. A halgazdálkodásra jogosult a hal elviteléért külön ellenértéket nem állapíthat meg. A szabályosan kifogott és így megtartott halak cseréje, illetve ezek horgászati tevékenység folytatása során történő (zárt vizeken a vízparton, horgászhelyen belüli) átadása és ajándékozása, a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező, horgászatot folytató személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.

VI. Horgászetikai előírások

56. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.
57. A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása.
58. Horgászcsónak, horgászhajó használata csak megfelelő sebesség megválasztásával, más horgásztársak és víziközlekedők veszélyeztetése, vagy zavarása nélkül történhet.
59. Ívási, szaporodási időszakban a partmenti sávban a sebesség megválasztásánál minden horgász felelőssége a lerakott ikrák lehetőség szerinti megóvása.
60. A horgászcsónak, horgászhajó tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy a csónak felszereltsége és műszaki állapota a mindenkori
jogszabályi előírásoknak megfeleljen.
61. A horgászfotók elkészítésekor ügyelni kell arra, hogy esztétikus, a hal megbecsülését is kifejező fényképek készüljenek el. A helyes fotón a háttér a víz és a vízpart természeti környezete, ahol belógó, szétdobált felszerelés, cigaretta, étel és ital, kéztörlő rongy, szemét nem látható. A horgász a halat lehetőleg térdelve, féltérden vagy guggolva; mellmagasságban és vízszintesen a halbölcső, vagy halpaplan felett tartja, de a fényképen a halvédelmi eszköz lehetőleg csak részlegesen legyen látható. A hal objektív felé történő „kitartása” nem esztétikus, a helyes távolság a súly megtartását is segítő félkarnyi. A hal legyen tiszta, így a sarat, fűszálakat, nyálkát, esetleges vért friss vízzel le kell öblíteni róla. Célszerű több fotót is elkészíteni, hogy a pislogás és/vagy a hal mozgásai kiküszöbölhetők legyenek. Nem készülhet etikus fotó cigarettával a szájban, vagy a halat ronggyal megfogva. Napsütésnél ügyelni kell arra is, hogy vaku használata nélkül a sapkát viselő horgász arca leárnyékolt marad. A fotózás során fokozottan ügyelni kell a halak kíméletes kezelésére, mozgatására, mert a nagy példányok leejtésre, nyomásra az átlagos méretű halaktól sokkal érzékenyebbek. A legfontosabb a hal védelme, ha a szakszerű gyors fotózás nem biztosítható, akkor a halat haladéktalanul vissza kell engedni.
62. Terítékfotók csak kivételes esetekben, horgászversenyek mérlegelésekor és szakcikkek illusztrációjaként készíthetők.
63. Más fogott halával rekordfogást bejelenteni, illetve egyedül fényképet csináltatni etikátlan és tilos.
64. A színezett fertőtlenítők használata csak a fotózás után támogatott. Ekkor a hal minden látható sebének fertőtlenítése is ajánlott, az
esetleges élősködők eltávolítása mellett.
65. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása
(szabadulási reflex) beindult.

VII. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik

66. A halgazdálkodási hasznosító esetében a HHR, HRK jogszerű elkészítésével, alkalmazásával kapcsolatos ügyekben a MOHOSZ vagy a halgazdálkodási hatóság jár el.
67. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy
a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,
b) róla – külön jogszabályi feltételek fennállása esetén – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,
c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett
szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.
68. A Hhvtv. szerinti felhatalmazás alapján a halgazdálkodásra jogosult a visszavonást, illetve az eltiltást, mint szankciókat csak akkor alkalmazhatja, ha helyi horgászrendként az OHR rendelkezéseit alkalmazza, illetve ha azokat a HHR vagy HRK tartalmazza.
69. A halgazdálkodásra jogosultnak a helyi sajátosságok alapján lehetősége van további cselekményeket és azokhoz eltiltási mértékeket is meghatározni azzal, hogy az OHR-ben tételesen szabályozott cselekmények eltiltási mértékétől nem térhet el, illetve további cselekmények esetén az eltiltás mértéke az öt évet nem haladhatja meg.
70. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke: Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése 3-5 év Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása Felső méretkorlátozás feletti hal élő 3-5 év állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 1-5 év, de legalább az eltiltás idejének a duplája Felső méretkorlátozás megsértése 1-5 év Darabszám korlátozás megsértése Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés 1-3 év, de legalább az eltiltás ideje Hal jelölése, csonkítása 1-3 év A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása) Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása Alsó méretkorlátozás megsértése Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés 3 hónap-1 év
71. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások (II.) ó és a horgászetikai előírások (VI.) megszegése esetén az eltiltás alkalmazása halgazdálkodási hasznosítói mérlegelés kérdése azzal, hogy az „Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés” gyűjtőkategória szerinti mértéket nem haladhatja meg, ugyanakkor a halgazdálkodási hasznosítói eljárás nem helyettesíti indokolt esetben szakhatósági eljárás, vagy feljelentés kezdeményezését.
72. A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes körülményének ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.
73. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet.
74. Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionált cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik.
75. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.
76. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás
időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor.
77. A halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.

VIII. Záró rendelkezések

78. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.
79. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.
80. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.
81. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2020. december 28.
***
Országos Horgászrend_2021_2_HORINFO