Horgászrend

Válasszon az alábbi három lehetőség közül!

A horgászrend letölthető “pdf” formátumban a “Letöltések” menüpont alatt vagy ide kattintva!

Egységes Horgászrend

2022.

Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége 6729 Szeged, Szabadkai út 72.

Érvényes:

 1. január 1-től a 2022. horgászévre

a felsorolt, a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége (HECSMSZ) által horgászati

célra hasznosított halgazdálkodási vízterület(ek)re

Vízterület Víztérkód Vízterület Víztérkód
Tisza-folyó 06-003 Atkai Holt-Tisza 06-031
Maros-folyó 06-004 Gyálai Holt-Tisza 06-007
Hármas-Körös-folyó 06-005 Körtvélyesi Holt-Tisza 06-008
Algyői-főcsatorna 06-024 Akolszögi Holt-Tisza 06-009
Maty-éri víztározó 06-032

 

FIGYELEM!

A Maty-éri víztározóra éves területi jegy nem kerül kiadásra, horgászni kizárólag időszakos területi jeggyel lehet. (Kivéve a Gyermek területi jeggyel rendelkezőket.)

Tartalomjegyzék

 1. Általános minden vízterületre vonatkozó szabályozási előírások……………………….. 3

Területhasználati és környezetvédelemi előírások………………………………………… 3

 1. Speciális önálló vízterületi előírások………………………………………………………………. 5

atkai holt-tisza

(víztérkód: 06-031)……………………………………………………………………………………….. 5

Maty-éri víztározó

(víztérkód: 06-032)……………………………………………………………………………………….. 6

Gyálai Holt-Tisza (Sárgás-Görbe, Lisztes, Hordós szakaszok)

(víztérkód: 06-007)……………………………………………………………………………………….. 6

Tisza-folyó, maros-folyó, hármas-körös-folyó, algyői-főcsatorna

(víztérkódok: 06-003, 06-004, 06-005, 06-023)……………………………………………………….. 7

körtvélyesi holt-tisza Akolszögi holt-tisza

(víztérkódok: 06-008, 06-009)…………………………………………………………………………… 7

 1. Horgászetikai előírások………………………………………………………………………………. 10
 2. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik………………………….. 11
 3. Záró rendelkezések…………………………………………………………………………………………… 12
 4. Általános minden vízterületre vonatkozó szabályozási előírások

A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend (OHR) és a jelen Egységes Horgászrend (EHR) szabályait.

Az EHR a halgazdálkodási hasznosító egy vagy több halgazdálkodási vízterületére és azon (azokon) valamennyi területi jegytípusára általánosan és speciálisan érvényes szabályok gyűjteménye, amely jogszabállyal, az OHR rendelkezéseivel és halgazdálkodási hatósági határozattal nem lehet ellentétes. Az aktuális évi helyi horgászrend kiadásának határideje a területi jegyek forgalmazásának kezdete, hatálya az aktuális évi OHR hatályával megegyező.

A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok (Magyar Horgászkártya, Állami horgászjegy és fogási napló) megléte oly módon, hogy azok a horgászhelyen mindenkor rendelkezésre álljanak.

A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.

A területi jegyhez kiegészítő jegy kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki.

A horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként az Egységes Horgászrendet, vagy annak kivonatát magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.

Az aktuális horgászati információkat (pl. időszakos horgászati korlátozásokat) a HECSMSZ hivatalos honlapján (www.hecsmsz.hu) és a hivatalos közösségi oldalán (facebook.com/hecsmsz), továbbá az érintett vízterületen jól látható módon közzé teszi.

A HECSMSZ az évközi változtatás jogát fenntartja, erről a fent megnevezett eléréseken 8 nappal az eseményt megelőzően (nem várt havária esetén haladéktalanul) tájékoztatást ad.

Ha a horgász halpusztulást, víz- vagy környezetszennyezést észlel köteles azonnal, a vízterületen szolgálatot ellátó hivatásos halőrt értesíteni. A HECSMSZ halgazdálkodása alá tartozó vízterületeken szolgálatot ellátó hivatásos halőrök telefonszámai a HECSMSZ hivatalos honlapján az Elérhetőségek lapon (http://hecsmsz.hu/portal/index.php/megyei- szovetseg/elerhetosegek) találhatók.

Területhasználati és környezetvédelemi előírások

 1. Az általános horgászatra engedélyezett szakaszokon az érkezés sorrendjében bármely szabad horgászhely elfoglalható. Foglalt horgászhely létesítése közterületen tilos, kivételt képeznek az engedéllyel rendelkező úszóművek, víziállások és a HeCsmSZ által kijelölt területek.
 2. A vízpartra és a vízparton történő közlekedés csak az arra alkalmas utakon lehetséges, felázott földutakon tilos a személygépjárművel és a terepjárművekkel történő közlekedés. Az árvízvédelmi töltésen járművel közlekedni csak az Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság által kiadott „Töltésközlekedési hozzájárulás” engedéllyel lehet.
 3. Csónakot vízre bocsátani, csak névtáblával ellátva, a Víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény és végrehajtási rendeleteinek betartásával lehet. A csónak kikötésére használt eszközöket a horgászat befejeztével a vízből el kell távolítani. Belsőégésű csónakmotorral rendelkező vízi jármű a folyók kivételével csak szolgálati céllal használható.
 4. Azokon a vízterületeken, ahol az úszómű, illetve víziállás elhelyezés engedélyezett, ott azt lezárni tilos, azokon bárki horgászhat, azonban az úszómű, illetve víziállás névtábláján szereplő tulajdonos megérkezésével annak felszólítására a horgászhelyet át kell adni.
 5. Horgászhely a horgászkészségek helyétől számított 5 méteres körzet számít.
 6. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.
 7. Szemetes horgászhelyen horgászati tevékenységet végezni (illetve előkészülni) tilos. A horgászat alatt keletkezett hulladékot a horgászat befejezése után minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani. Cigarettacsikket és egyéb hulladékot a vízparton eldobni, illetve a vízbe dobni szigorúan tilos!
 8. A természetvédelmi hatósági és kezelői előírások alapján az országos jelentőségű védett természeti területeken található vízterületeken és a velük közvetlenül érintkező partszakaszoktól a védett területek határáig az alábbiak betartása is kötelező:
 9. Tilos a vízinövényzet és a sulyom irtása, a tűzgyújtás, a sátorozás, a partifecskék, gyurgyalagok és egyéb védett állatok élettevékenységének zavarása!
 10. Tilos a védett területeken az illetékes hatóság engedélye nélkül maradandó mesterséges tárgyat elhelyezni!
 11. Etetésre csak olyan etetőanyagot lehet használni, mely nem rontja a vízminőséget.
 12. A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, stégek és kikötői műtárgyak, egyéb berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége.
 13. A vízszintszabályzó műtárgyak 50 méteres környezetében halfogási tevékenységet végezni, illetve szándékosan a műtárgyat rongálni tilos. A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el.
 14. Kijelölt szabadvízi fürdőhely (strand) területén horgászni – annak hivatalos nyitvatartási idejében – tilos.
 15. A horgászhely (csónak esetében a partról is jól látható módon), folyamatos megvilágítása az éjszakai horgászat teljes időtartama alatt kötelező (a világító patron használata önmagában nem elegendő). Pergetés során a fejlámpa használata kötelező.
 16. A horgászhelyen a készségek bedobása, elhelyezése csak úgy történhet meg, ha az másokra nem jelent balesetveszélyt.
 17. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását.
 18. Horgászkészséget felcsalizott állapotban csak a területi jegy által feljogosított horgászkészségekre vonatkozó darabszámban lehet a vízparton tartani.
 19. Mozgó csónakból történő vontató, sleppelő horgászat kizárólag egy darab, kézben tartott készséggel megengedett.
 20. Folyóvíz jegén horgászni minden esetben tilos. Állóvíz jegén a lékhorgászat csak ott lehetséges, ahol az nem tiltott és a jég legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket a horgászat befejezése után köteles minden esetben jól láthatóan megjelölni.
 21. Tilos a végszereléket úszva, csónakkal, drónnal vagy bármilyen arra alkalmas módon halfogási célból behordani (kivéve behúzós kiegészítő jeggyel rendelkező horgászoknak).
 22. Távirányítású etetőhajó használata tilos.
 23. Szonár használata vermelési időszakban (december 1-től, március 14-ig) tilos.
 24. Kötelező felszerelési tárgyak: 15 kg-ig mérő digitális mérleg, legalább 1 méteres mérőszalag, egy szemeteszsák, és kitörölhetetlen tintájú toll.

Speciális minden vízterületre vonatkozó halvédelmi előírások:

 1. Darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajok: ponty, fogassüllő, kősüllő, csuka, harcsa, balin, márna, compó, sebes pisztráng.
 2. Kifogható alsó mérethatárok:
 • ponty: 35 cm
 • fogassüllő: 40 cm
 • dévér-, lapos-, bagolykeszeg, csapósügér: 15 cm
 1. A kifogott hal cseréje, eladása, illetve elajándékozása, a horgászhelyen történő konyhai előkészítése, feldolgozása tilos.
 2. A darabszám-korlátozással védett halak kiemeléséhez a merítőszák használata kötelező.
 3. Tilos a békéshalakat pányvázni, felbilincselni, azok élve tartásához kötelező a haltartó szák használata.
 4. A drótszák használata tilos. A merevítő karikával ellátott szák, illetőleg a pontyzsák használata különösen ajánlott.
 5. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.
 6. A megfogott és megtartott halakkal úgy kell bánni, hogy az azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó minimumot.
 7. Tilos vágóhorgot használni, azt a horgászhelyen (csónakban) tartani.
 8. A megtartott halakat maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni. A megtartott halat tilos kínos fulladásnak kitéve vödörben, nejlon zacskóban, vagy szárazon tárolni.
 9. A megtartani nem kívánt halat a lehető leggyorsabban, a legkíméletesebben kell visszabocsátani a vízbe. A megtartott halak csak kíméletesen leölve szállíthatók. Kivéve azok a 30 cm-nél kisebb (csalinak szánt) halakat, amelyek élve tartásához megfelelő víz és oxigén ellátás biztosított.
 10. Horogra kívülről és nem a fejrészen akadt halat megtartani tilos.
 11. Az őshonos halállomány védelme érdekében máshonnan származó idegenhonos halakat a vízbe engedni tilos! Idegenhonos élő hallal csalizni kizárólag azon a vízterületen lehet, ahol az a csalihal kifogásra került.
 12. Speciális önálló vízterületi előírások

Atkai Holt-Tisza

(víztérkód: 06-031)

 1. December, január és február hónapokban a holtág külső ívén tilos a parti horgászat, illetve ez időszakban a holtág egész területén tilos az éjszakai csónakos horgászat.
 2. Egész évben tilos horgászni a holtág északi védett területén: a Kis-Tisza-szigetre vezető hídtól, a Sándorfalva külterület 0222 hrsz jelű csatorna torkolatától a holtág keleti ágában (partról és csónakból egyaránt), illetve a Kis-Tisza-sziget dűlőúttal nem rendelkező északi partján, valamint a zárógátjairól.
 3. Tilos horgászni a kijelölt sportcélú – bojlis – horgászhelyek előtt csónakból.
 4. Úszómű, víziállás és parti horgászállás csak olvasható névtáblával ellátva, rendezett éves regisztrációs díj mellett tartható a holtágon.
 5. Csónakot vízre tenni és kikötni csak névtáblával ellátva, az Éves Csónak engedély kiváltása után lehet. Csónak csak az engedélyben feltüntetett kikötési helyen tárolható.
 6. Fajlagos tilalmi idő pontyra nincs, más halfajokra, a jogszabályban szereplő tilalmi idők vonatkoznak.
 7. Tilos megtartani a compót, a sügért, a 6 kg-nál nagyobb pontyot és a 10 kg-nál nagyobb amurt. Az adott súlyt meghaladó halakat kifogásuk után azonnal, a legkíméletesebben módon vissza kell engedni.
 8. A nagy testű halak védelme érdekében merítőszákkal együtt előkészített pontymatrac használata kötelező.
 9. A holtág területén a végszereléket behordani csak érvényes Sportcélú kiegészítő jegy birtokában kizárólag csónakból lehet maximum a meder mértani közepéig. A főzsinórt zsinór süllyesztő ólom segítségével – balesetmegelőzési célból – kiemelten szükséges elsüllyeszteni. Éjszaka az etetett helyet minden esetben meg kell jelölni alkonykapcsolós dőlő bójával. PET palackkal, egyéb természetes vagy mesterséges tárggyal történő jelölés tilos!
 10. Sportcélú horgászatra foglalható – jelölt – horgászhelyek kerültek kialakításra a Kis-Tisza- szigeten lévő III. kikötő és a Védett terület közötti partszakaszon. A jelölt helyeken csak előzetes bejelentkezés és helyfoglalás esetén, előre megváltott Sportcélú Napi területi jeggyel és hozzá csatolt horgászrenddel lehet horgászni, egyszerre három darab horgászkészség (egyenként maximum egy darab, egy ágú szakálnélküli horoggal felszerelt) használható. Sportcélú Napi területi jegyet horgászszervezeti tagsággal, állami horgászjeggyel és fogási naplóval rendelkező személy a HECSMSZ atkai és szegedi irodájában személyesen válthat. A Sportcélú Napi területi jegy hal megtartására nem jogosít.

Maty-éri víztározó

(víztérkód: 06-032)

 1. Tilos horgászni a tározó közforgalom elől elzárt partszakaszain, az osztószigeten, a kijelölt evezős versenypálya oldalán, az északi és a déli zárógátakon, valamint a hidakon. (Ez alól kivételt képeznek a HECSMSZ részére előzetesen bejelentett hivatalos nemzetközi, országos és területi horgászversenyek.)
 2. A vízterület vízjogi engedélye alapján a tározó elsődleges vízgazdálkodási funkciója: a „sportolási célú használat, kajak-kenu és evezős versenyek lebonyolítására”. A vagyonkezelő: Nemzeti Sportközpontok egyes sportrendezvényei miatt időszakos, eseti horgászati korlátozás állhat fenn, melyről a HECSMSZ internetes felületein és a vízparton elhelyezett hirdetőkben ad előzetes tájékoztatást.
 3. Tilos a csónakos és a lékhorgászat!
 4. Tilos egyéni horgászállást (stéget) létesíteni, horgászhelyet, etetett helyet megjelölni.
 5. Fajlagos tilalmi idő pontyra nincs, más halfajokra, a jogszabályban szereplő tilalmi idők vonatkoznak.
 6. Tilos megtartani a compót, a sügért, a 6 kg-nál nagyobb pontyot és a 10 kg-nál nagyobb amurt. Az adott súlyt meghaladó halakat kifogásuk után azonnal, a legkíméletesebben módon vissza kell engedni.
 7. A nagy testű halak védelme érdekében merítőszákkal együtt előkészített pontymatrac használata kötelező.
 8. Tilos főzsinórként fonott zsinórt használni (kivéve a pergető horgászatot), naponként 1 kg- nál több etetőanyagot bejuttatni.
 9. Sportcélú területi jeggyel egyszerre kettő darab horgászkészség (a pergető műcsalit kivéve egyenként egy darab horoggal felszerelt) használható. A Sportcélú területi jegy hal megtartására nem jogosít.

Gyálai Holt-Tisza

(Sárgás-Görbe, Lisztes, Hordós szakaszok)

(víztérkód: 06-007)

 1. Tilos a horgászat a Gyálai Holt-Tisza Hordós szakaszán, kivéve partról a parti ingatlanok tulajdonosainak.
 2. A csónakos horgászat kizárólag a Gyálai Holt-Tisza Lisztes szakaszán engedélyezett. Csónakot vízre tenni és kikötni csak névtáblával ellátva, a Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület által kiadott Éves Csónak engedély kiváltása után lehet. Csónak csak az engedélyben feltüntetett kikötési helyen tárolható.
 3. A Gyálai Holt-Tisza Lisztes szakaszán a Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület által sorszámmal ellátott horgászhelyeket tilos lezárni, azokat bárki használhatja, de a helyet kiváltó (a fogási napló hátuljában bejegyzett hivatalos foglalással rendelkező) horgász előnyt élvez, megérkezésekor számára a helyet haladéktalanul át kell adni.
 4. Tilos megtartani a compót, a sügért, a 6 kg-nál nagyobb pontyot és a 10 kg-nál nagyobb amurt. Az adott súlyt meghaladó halakat kifogásuk után azonnal, a legkíméletesebben módon vissza kell engedni.
 5. A nagy testű halak védelme érdekében merítőszákkal együtt előkészített pontymatrac használata kötelező.

Tisza-folyó, Maros-folyó, Hármas-Körös-folyó, Algyői-főcsatorna

(víztérkódok: 06-003, 06-004, 06-005, 06-023)

Tisza-folyó Csongrád-Csanád megyei szakasza: az országhatáron lévő 159,6 fkm-től a megye északi határán lévő 258 fkm-ig, (159,6-164,1fkm között határvíz), kivéve a tápéi Téli­kikötő és a szegedi Medencés-kikötő területe a befolyók kezdetétől.

Maros-folyó a Tiszába való betorkolástól az országhatárig terjedő szakasza: 0-49,5 fkm (28,4­49,5 fkm között határvíz).

Hármas-Körös-folyó Csongrád-Csanád megyei szakasza, a tiszai torkolattól Szelevény község keleti határán lévő gátőrházig (0-12 fkm), és a KHESZ-szel együttműködve a jelzett határtól felfelé a 44. számú főút kunszentmártoni hídjáig (21 fkm).

Algyői-főcsatorna Tisza töltéstől az Irma majori híd közötti szakasza

 1. A csónakos és a lékhorgászat az Algyői-főcsatornán tilos.
 2. Védett, horgászat elől elzárt területek, ahol egész évben tilos horgászni:
 3. árhullám idején az elöntött hullámtérben és az árvízvédelmi töltésekről,
 4. a Tisza-folyó jobb partján 198-201,4 fkm közötti szakaszon (Saséri szakasz),
 5. a Tisza-folyó jobb partján 227,8-230 fkm közötti szakaszon,
 6. a Labodár, Sasér, Sulymos Tisza-holtágakon,
 7. az Iriszlói, Malomzugi és a Brenazugi Körös-holtágakon,
 8. éjjel a Tisza és a Maros folyó határvízi szakaszain,
 9. az Algyői-főcsatorna a Tisza töltésétől a Tökösi szivattyúig                                                             terjedő 340 m szakaszán, a

bal parton a Tisza töltésétől az első jelzőtábláig terjedő 60      m-es szakaszon, illetve a

horgászat elől elzárt üzemi területen.

 1. Kijelölt vermelő hely, ahol december 01. és március 14. között minden horgászati tevékenység tilos:
 • a Tisza-folyón 254-258 fkm közötti szakasz.
 1. Kijelölt vermelő helyek, ahol december 01. és március 14. között csónakból horgászni tilos (kivéve a parthoz kikötött csónakot):
 • a Szegedi Belvárosi-híd és a Bertalan-híd között,
 • a Maros toroktól (177 fkm) felfelé a Tápéi komp lejárójáig,
 • az algyői közúti és vasúti híd között, valamint lefelé és felfelé 100-100 méter hosszan,
 • továbbá a 198-199 fkm közötti, a 236-237,5 fkm közötti és a 246-247 fkm közötti szakaszokon.

Folyószakaszokra vonatkozó speciális halvédelmi előírások

 1. Tilos harcsára horgászni és harcsát megtartani december 01. és március 14. között, továbbá tilos harcsára horgászni a fajlagos tilalmi idejében (május 2.-tól június 15-ig).
 2. A Maros és a Körös-folyón tilos megtartani: a compót, a gardát, és a kősüllőt.

Körtvélyesi Holt-Tisza Akolszögi Holt-Tisza

(víztérkódok: 06-008, 06-009)

 1. Tilos horgászni a Körtvélyesi-holtágon a Kenyere-éri szivattyútelep befolyó csatornájától a holtág északi végéig.
 2. Tilos a Körtvélyesi holtágon tartózkodni:
 • május 01-től – augusztus 31-ig, 22 – 05 óra között,
 • szeptember 01-től – április 30-ig, 19 – 06 óra között.
 1. A holtágakon csónakot vízre tenni, csak névtáblával ellátva lehet. A Körtvélyesi-holtágon csónakot vízre tenni és kikötni csak a László István Honvéd Sporthorgász Egyesület által kiadott Éves Csónak engedély kiváltása után lehet. Csónak csak az Eves Csónak engedélyben feltüntetett kikötési helyen tárolható.
 • A HECSMSZ területi jegyekre (önálló, egyesített és összevont) vonatkozó külön előírások, személyi jogosultságok
 • HECSMSZ területi horgászjegy érvényes: a jegyen megnevezett vízterület(ek)re személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal és a mellékletként kiadott, az engedélyes által megismert és – amennyiben kinyomtatva rendelkezésre áll – aláírt Egységes Horgászrenddel, a horgászatra vonatkozó jogszabályok betartása mellett kizárólag horgászatra jogosít. Az éves területi jegyek az állami horgászjegy érvényességi idejéig (a tárgyévet követő január 31-ig), az időszakos jegyek a rajtuk feltüntetett időpontig érvényesek.
 • Egy vízterületen, egy napon csak egy területi jegy használható. A területi jegy által feljogosító fogási kvóták sem napi, sem éves vonatkozásban nem vonhatók össze.
 • Ha a halgazdálkodási hatóság bevonja, érvényteleníti a horgász állami horgászjegyét, úgy a hozzá kiállított területi jegy is érvényét veszti.
 • A HORINFO informatikai rendszerben – a tagegyesület által – kiadott területi és kiegészítő jegyek kinyomtatása választható, online vásárlás esetén letöltendő. A rendvédelmi szervek ellenőrzése esetén a területi jegy nyomtatott vagy digitális formában történő bemutatása kötelező. A digitális területi jegy a horgasziegy.hu honlapról – bejelentkezést követően – okostelefonra letölthető minden Magyar Horgászkártyával rendelkező horgász számára. Minden területi jegy kötelező melléklete az Egységes Horgászrend, mely aláírása (online vásárlás esetén letöltése) és bemutatása ellenőrzés során kötelező.
 • A gyermek horgász kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett horgászhat!

Éves területi jegyek:

Éves Gyermek Úszós területi jegy: hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a

 1. életévét be nem töltött gyermeknek váltható, aki Állami Horgászvizsgával és horgászegyesületi tagsággal nem rendelkezik. Csongrád-Csanád megye vízterületein egy úszós horgászkészséggel szabad horgászni, keszegfélékből és ezüstkárászból 3 kg tartható meg naponta. A HECSMSZ vizein az Egységes Horgászrend, más megyei vízterületeken a vízkezelő által kiadott helyi horgászrend az irányadó.

Éves Gyermek Általános területi jegy: a HECSMSZ vízterületeire hároméves kortól az

adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött gyermeknek váltható, aki Állami

Horgászvizsgával és horgászegyesületi tagsággal nem rendelkezik. Egyszerre egy darab

horgászkészség (egy darab legfeljebb háromágú horoggal szerelt), valamint egy darab 1 2 , , „ , , , , m -nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használható.

Éves Gyermek Általános területi jeggyel a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból legfeljebb 15 darab tartható meg, amelyből 5 darab tartozhat egy halfajhoz. Naponta fajonként 1 darab, keszegfélékből és ezüstkárászból 3 kg tartható meg. Az egy nap megtartható összes őshonos hal mennyisége 8 kg.

Éves Ifjúsági Általános területi jegy: a HECSMSZ vízterületeire (kivéve a Maty-éri víztározó) érvényes, melyet tízéves kortól az adott naptári évben a 18. életévét betöltő vagy nappali tagozatos közép- vagy felsőfokú felsőoktatási tanulmányokat folytató személy esetében 22 év alatti, valamint az adott naptári évben 22. életévét betöltő ifjúsági Állami Horgászjeggyel és fogási naplóval rendelkező személy válthat. Egyszerre egy darab horgászkészség (legfeljebb egy darab háromágú horoggal felszerelt), valamint egy darab 1 m -nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használható.

Éves Ifjúsági Általános területi jeggyel darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból legfeljebb 20 darab tartható meg, amelyből 5 darab tartozhat egy halfajhoz. Naponta fajonként 2 darab összesen 3 darab, keszegfélékből és ezüstkárászból 3 kg tartható meg. Az egy nap megtartható összes őshonos hal mennyisége 8 kg.

Éves Általános Felnőtt Önálló/Egyesített – két botos – területi jegyek: A HECSMSZ vízterület(ek)re (kivéve a Maty-éri víztározó) érvényes, melyet horgászszervezeti tagsággal, Állami Horgászjeggyel és fogási naplóval rendelkező személy válthat. Egyszerre kettő darab horgászkészség (egyenként legfeljebb három darab háromágú horoggal felszerelt),

2          ,                                                                                           r                     „       r                              r                r       r

valamint egy darab, 1 m -nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használható.

Éves Általános Felnőtt területi jeggyel darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból legfeljebb 100 darab tartható meg, amelyből 40 darab tartozhat egy halfajhoz. Az egy nap megtartható összes őshonos hal mennyisége 15 kg.

 • A HECSMSZ által kezelt holtágakon a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta fajonként 2 darab, összesen 3 darab, keszegfélékből és ezüstkárászból 3 kg tartható meg.
 • A HECSMSZ által kezelt megyei csatorna és folyószakaszokon a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta fajonként 3 darab, összesen 5 darab; keszegfélékből 10 kg tartható meg.

Éves Kedvezményezett – egy botos – területi jegy: A HECSMSZ vízterületeire (kivéve a Maty-éri víztározót) érvényes, melyet horgászszervezeti tagsággal, állami horgászjeggyel és

fogási naplóval rendelkező személy válthat. Egyszerre egy darab horgászkészség

2

(egyenként legfeljebb három darab háromágú horoggal felszerelt), valamint egy darab, 1 m – nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használható.

Éves Kedvezményezett területi jeggyel darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból legfeljebb 30 darab tartható meg, amelyből 15 darab tartozhat egy halfajhoz. Az egy nap megtartható összes őshonos hal mennyisége 8 kg.

 • A HECSMSZ által kezelt holtágakon a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta fajonként 1 darab, keszegfélékből és ezüstkárászból 3 kg tartható meg.
 • A HECSMSZ által kezelt megyei csatorna és folyószakaszokon a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta fajonként 1 darab összesen 2 darab;

keszegfélékből 5 kg tartható meg.

 • A napi kvótán belül a menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.
 • Az a horgász, aki éves területi jegyével elérte az egy halfajra vonatkozó éves kvótát (felnőtt 40 db, kedvezményezett 15 db, ifjúsági 5 db, gyermek 5 db), az éves 100 darabos kvóta figyelembevételével újabb, a személyi jogosultságnak megfelelő mennyiség elvitelére jogosító Többlethalelvitelre Jogosító kiegészítő jegyet (felnőtt 40 db, kedvezményezett 15 db, ifjúsági 5 db, gyermek 5 db) válthat.

Általános önálló vízterületre érvényes éves területi jegyek az alábbi vízterületekre kerülnek kiadásra:

 • Atkai Holt-Tisza
 • Gyálai Holt-Tisza: Sárgás-Görbe
 • Gyálai Holt-Tisza: Lisztes

Általános több vízterületekre érvényes (egyesített) éves területi jegyek

az alábbiak szerint kerülnek kiadásra:

 • HECSMSZ vizek: Tisza-folyó, Maros-folyó, Hármas-Körös-folyó, Algyői-főcsatona, Akolszögi Holt-Tisza, Körtvélyesi Holt-Tisza, Atkai-Holt-Tisza, Gyálai Holt-Tisza: Sárgás-Görbe, Lisztes
 • HECSMSZ folyóvizek: Tisza-folyó, Maros-folyó, Hármas-Körös-folyó, Algyői-főcsatorna
 • HECSMSZ hullámtéri-holtágak: Akolszögi Holt-Tisza, Körtvélyesi Holt-Tisza
 • HECSMSZ Gyálai-holtágak: Sárgás-Görbe, Lisztes

Kiegészítő jegyek:

 • Többlethalelvitelre Jogosító kiegészítő jegy: minden éves területi jegyhez váltható.
 • Sportcélú kiegészítő jegy: kizárólag az Atkai-Holt-Tisza vízterületre érvényes, minden Általános éves területi jegyhez váltható.

Időszakos területi jegyek:

Időszakos területi jegyek az alábbi jegytípusokban, személyi jogosultságokban

kerülnek kiadásra:

Vízterület típus Időszak Felnőtt Ifjúsági Sportcélú** Turista
Maty-éri

víztározó

önálló 12*/24

órás

igen igen igen igen
HECSMSZ

folyóvizek

egyesített 24/48/72/168

órás

igen igen nem igen
Gyálai-

holtágak

egyesített 24/48/72

órás

igen igen nem igen
Atkai

Holt-Tisza

önálló 24/48/72/168

órás

igen igen igen igen
Akolszögi

Holt-Tisza

önálló 24/48/72

órás

igen igen nem igen
Körtvélyesi

Holt-Tisza

önálló Napi igen igen nem igen

 

*: evezős versenyek miatti korlátozások időszakában kerül kiadásra **: Sportcélú területi jeggyel halat nem lehet megtartani.

 • A 24 órás területi jegyek érvényességi ideje 24 órára, a Napi területi jegyek érvényessége a kiállított napra szól. 24 órás és Napi területi jeggyel a személyi jogosultságnak megfelelő horgászkészségek használhatók és az egy nap megtartható halmennyiség vonatkozik. Kivéve a Maty-éri víztározót, ahol felnőtt horgász 24 óra alatt három darab pontyot vagy amurt és egy darab más darabszám-korlátozás alá tartozó halfajt; keszegfélékből és ezüstkárászból 3 kg, összesen 15 kg őshonos halat tarthat meg.
 • 48, 72, 168 órás területi jeggyel 24 óránként – személyi jogosultságtól függően – az egy napra engedélyezett halmennyiség tartható meg.
 • Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy a HECSMSZ vízterületein csak 24 órás Turista területi jegyet válthat, annak birtokában egy darab (két horoggal felszerelt) horgászkészséggel horgászhat és naponta darabszám-korlátozás alá eső halból vagy amurból egy darabot, keszegfélékből és ezüstkárászból összesen 3 kg-ot tarthat meg.
 1. Horgászetikai előírások
 2. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.
 3. A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása.
 4. Vízijármű használata csak megfelelő sebesség megválasztásával, más horgásztársak és víziközlekedők veszélyeztetése vagy zavarása nélkül történhet.
 5. Ívási, szaporodási időszakban a partmenti sávban a vízijármű sebességének megválasztásánál minden horgász felelőssége a lerakott ikrák lehetőség szerinti megóvása.
 6. Vízterületen történő tartózkodás alatt mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a hivatásos halőr által a horgászat folytatása megtiltható.
 7. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik
 8. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy
 • köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,
 • róla – külön jogszabályi feltételek fennállása esetén – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,
 • jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától maximum 5 évre eltiltható.
 1. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények

és az eltiltás mértéke:

Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény

(pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése

Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása,

akadályozása

3-5 év
Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 1-5 év,

de legalább az eltiltás idejének a duplája

Felső méretkorlátozás megsértése 1-5 év
Darabszám korlátozás megsértése
Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés 1-3 év,

de legalább az eltiltás ideje

Hal jelölése, csonkítása
A fogási napló vezetési szabályainak megsértése

(beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának

elmulasztása)

1-3 év
Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása
Alsó méretkorlátozás megsértése
Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete
Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő

szabálysértés

3 hónap-1 év

 

 1. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások és a horgászetikai előírások megszegése esetén az eltiltás alkalmazása halgazdálkodási hasznosítói mérlegelés kérdése azzal, hogy az „Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés”

gyűjtőkategória szerinti mértéket nem haladhatja meg, ugyanakkor a halgazdálkodási hasznosítói eljárás nem helyettesíti indokolt esetben szakhatósági eljárás, vagy feljelentés kezdeményezését.

 1. A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes körülményének ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.
 2. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet.
 3. Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionált cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik.
 4. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.
 5. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor.
 6. Záró rendelkezések

A HECSMSZ igazolvánnyal (szolgálati jelvénnyel) ellátott hivatásos halőrei a halgazdálkodási és rendészeti jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, felszerelésének, szükség szerint csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére, átvizsgálására, indokolt esetben visszatartására. A halőröket rendészeti szolgálati feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek!

A HECSMSZ-t a kezelésében lévő vízterületeken horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért, vagy kárért felelősség nem terheli.

A területi jegy megvásárlója a fenti szabályokat és rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve – az Egységes Horgászrend aláírásával (letöltésével) – kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrzés során feltételezett szabálysértés eseten róla fotó, hang és mozgókép felvétel készüljön. A fénykép és/vagy videofelvételeket a HECSMSZ az adatvédelmi törvénynek megfelelően zártan kezeli és az eljárás lezárulása után megsemmisíti.

Amennyiben a HECSMSZ vízterületein kapitális méretű halat fogott, kérjük levélben, elektronikus levélben (foaas.hcsmsz@amail.com), vagy személyesen küldje meg irodánknak a nevét, a hal súlyát, a fogás pontos helyét, idejét, esetlegesen módszerét, körülményeit és a vízparton készült fotóját. A HECSMSZ vízterületein zsákmányolt halakról rekordlistát vezet, amely honlapján folyamatosan megjelentet.

Óvja, védje a vizeink, vízpartjaink természeti környezetét, halállományát! Kérjük a napi és éves megtartható halmennyiségeken belül is csak azt a halat tartsa meg, amelyre feltétlenül szüksége van!

Vizeinken kellemes kikapcsolódást, horgász élményekben gazdag időtöltést kívánunk! Szeged, 2021. december 31.

aláírás

A horgászrend letölthető “pdf” formátumban a “Letöltések” menüpont alatt vagy ide kattintva!

Mártélyi Horgászegyesület 6630 Mártély, Rákóczi tér 1.

Mártélyi Holt-Tisza

(víztérkód: 06-023-1-1)

HORGÁSZREND 2022.

(A Mártélyi Horgászegyesület által kiadott területi jegyek kötelező melléklete.)

I.                    Általános szabályozási előírások

1.       A halfogási tevékenységet végző, vagy előkészülő személy (horgász) a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait.

2.       A horgász a horgászhelyen köteles magánál tartani a horgászegyesületi tagságot igazoló – a horgászszövetség (MOHOSZ) által kibocsátott – Magyar Horgászkártyát, az érvényes állami horgászjegyet és fogási naplót, továbbá a vízterületre szóló területi jegyet.

3.       A horgászatra jogosító okmányok csak személyazonosság igazolására alkalmas arcképes igazolvánnyal együtt jogosítanak horgászatra, halfogásra.

4.       A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.

5.       A horgász köteles a helyi horgászrendet, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.

6.       A horgász, vízi-közlekedése előtt, kötelesen megismerni – a 2000. évi XLII. törvényt a vízi- közlekedésről és a 57/2011. (XI. 22.) NFM rendeletet a víziközlekedés rendjéről – és betartani, a csónakkal való közlekedés kötelező felszereléseire vonatkozó előírásokat (legalább 1 db mentőmellény, 1db evező, 1 db horgony, vagy a mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára veszélytelen kialakítású eszköz, legalább 10 fm. kötél vagy lánc, 1 liter űrméretű vízmerő eszköz, valamint egy 1 db lámpa vagy fényforrás).

7.       A megtartani kívánt darabszám-korlátozással védett halak súlyát megtartásukat követően azonnal, a horgászat folytatása előtt, az egyéb halak súlyát a nap végén, több napos horgászat esetén minden nap éjfélig legalább egy tizedesjegy pontossággal, kilogrammban köteles a horgász fogási naplójának megfelelő rovatába bejegyezni. A fogás bejegyzése csak kitörölhetetlen tintával, hagyományos golyóstollal történhet.

8.       A horgász köteles a halgazdálkodási hatóság, állami halőr, a hivatásos halőr, a társadalmi halőr, a mezőőr, a természetvédelmi őr és a rendvédelmi hatóság ellenőrzésre felhatalmazott képviselőjének felhívására okmányait bemutatni és átadni.

II.                Területi jegyekre vonatkozó horgászrendi előírások

9.       A felnőtt horgászok részére kiadott Éves (Általános vagy Parti) Felnőtt területi jegy birtokában kettő darab horgászbottal, legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat.

 

a.        Az Éves Felnőtt területi jeggyel összesen 100 db darabszám-korlátozással védett halat egy halfajból összesen 30 darabot, valamint összesen 70 kg egyéb őshonos halat foghat ki és tarthat meg.

b.        Az Éves Felnőtt területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 3 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 2 db (pl.: 2 db ponty és 1 db csuka). A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 8 kg fogható és tartható meg.

10.    Az ifjúsági (a 10. életévét betöltött 18 év alatti, valamint az adott naptári évben 18. életévét betöltő; nappali tagozatos közép- vagy felsőfokú oktatási tanulmányokat folytató személy esetében 22 év alatti, valamint az adott naptári évben 22. életévét betöltő, gyermek horgásznak nem minősülő, állami horgászvizsgával rendelkező, horgászegyesületi tagsággal rendelkező személy) horgászok részére kiadott Éves Általános Ifjúsági területi jegy, birtokában egy darab horgászbottal – legfeljebb 1 db horoggal – horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat.

a.        Az Éves Általános Ifjúsági területi jeggyel összesen 30 db darabszám- korlátozással védett halat egy halfajból összesen 15 darabot, valamint összesen 35 kg egyéb őshonos halat foghat ki és tarthat meg.

b.        Az Éves Általános Ifjúsági területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 2 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 1 db (pl.: 1 db ponty és 1 db csuka). A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 5 kg fogható és tartható meg.

11.    Az gyermek (3 éves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy részére) horgászok részére kiadott Éves Általános Gyermek területi jegy birtokában egy darab horgászbottal – legfeljebb 1 db horoggal – horgászhat; kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett.

a.        Az Éves Általános Gyermek területi jeggyel összesen 10 db darabszám- korlátozással védett halat egy halfajból összesen 5 darabot, valamint összesen 15 kg egyéb őshonos halat foghat ki és tarthat meg.

b.        Az Éves Általános Gyermek területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 1 db tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 3 kg fogható és tartható meg.

12.    A felnőtt horgászok részére kiadott Éves Sportcélú Felnőtt területi jegy birtokában kettő darab horgászbottal – készségenként legfeljebb 1 db horoggal, kivéve a pergető műcsali – horgászhat. Parti horgászata alatt a bevetett horgászszerelékéit – horgászhelyétől – maximum 100 m-távolságra helyezheti el! (A behúzást csak a vízi közlekedést végzők zavarása és akadályozása nélkül szabad végezni).

a. Az Éves Sportcélú Felnőtt területi jegy őshonos hal megtartására nem jogosít.

13.    Az éves területi jegyet váltó felnőtt horgászok területi jegye tartalmazza a Természetvédelmi Hozzájárulást (1000 Ft), mely év végén elkülönítésre kerül.

(A Természetvédelmi Hozzájárulás a vízterület és környezetében történő természetvédelmi célú tevékenységek, pl. inváziós növények gyérítési költségeire nyújt forrást.)

14.    A 3 Napos Általános Felnőtt területi jegy érvényessége a váltás idejétől 72 órára szól.

A 3 Napos területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból összesen 6 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 4 db (pl.: 4 db harcsa és 2 db csuka). A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos, fajokból összesen 16 kg fogható és tartható meg a 72 óra alatt.

 

15.     A Napi Általános Felnőtt területi jegy érvényessége a váltás idejétől 24 órára szól, egy napi területi horgászjeggyel egy napra szóló halmennyiséget, összesen 3 db darabszám-korlátozással védett halat, egy halfajból azonban legfeljebb 2 db tartható meg (pl.: 2 db ponty és 1 db csuka). A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 8 kg fogható és tartható meg.

16.     A Napi Általános Ifjúsági területi jegy érvényessége a váltás idejétől 24 órára szól, egy napi területi horgászjeggyel egy napra szóló halmennyiséget, összesen 2 db darabszám-korlátozással védett halat, egy halfajból azonban legfeljebb 1 db tartható meg (pl.: 1 db ponty és 1 db csuka). A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 5 kg fogható és tartható meg.

17.     Az állami turista horgászjeggyel rendelkező személy a jegy érvényességi idején belül (90 nap), csak Napi Turista területi jegy váltható, annak birtokában a darabszám- korlátozással védett halfajokból naponta összesen 1 db tartható meg, darabszám- korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 3 kg fogható és tartható meg.

18.     Naponta a horgász megtartani kívánt halak mennyisége nem haladhatja meg a 15 kg- ot. Amennyiben az egy darab fogott és megtartani kívánt hal tömege önmagában, vagy azon a napon korábban fogott halak tömegével együtt meghaladja a 15 kg-ot, úgy azt a horgász megtarthatja, de arra a napra a horgászatot be kell fejeznie.

19.     Az Éves Felnőtt Parti területi jegy birtokosa Napi Csónakos kiegészítő jeggyel (Éves vagy 24 órás) csónakos horgászatra jogosult.

20.     Az Éves Felnőtt területi jeggyel megtartható 30 db azonos halfaj egyedeinek kifogása után Többlet Halelvitel kiegészítő jegy váltható, mely további 30 db azonos halfaj egyedeinek kifogására jogosít.

III.      A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások

21.     A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.

22.     Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint környezetvédelmi vagy halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás esetén, továbbá halgazdálkodási hasznosítói munkavégzés okán a halőr a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja.

E korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott területre kiterjedő.

23.     A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése esetén köteles annak azonnali, a halőr vagy a halgazdálkodási hasznosító felé történő bejelentésére. +36/30 111 8470

24.     Csónakot vízre bocsátani és kikötni, csak sorszámmal ellátva, a hódmezővásárhelyi Önkormányzat erre vonatkozó rendelete szerint a kihelyezett mólókon lehet.

25.     A horgász sötétedés után köteles horgászhelyét, csónakját jól látható módon, folyamatosan fehér fénnyel megvilágítani.

26.     A felügyelet nélkül hagyott (25 méternél messzebb tartózkodó), bevetett horgászkészségek tulajdonosától a területi jegy azonnal bevonásra kerül.

 

27.       Helyfoglalás nincs, a horgászhely elfoglalása érkezési sorrendben történhet.

28.       Tilos a holtágon belsőégésű csónakmotorral közlekedni.

IV.        Speciális horgászrendi előírások

29.      Kötelező felszerelési tárgyak: egy 15 kg-ig mérő digitális mérleg, egy legalább 1 m hosszú mérőszalag és egy hulladékgyűjtő zsák.

30.       Tilos a holtágon belsőégésű csónakmotorral közlekedni.

31.      Tilos az éjszakai (napnyugtától, napkeltéig) csónakos horgászat november 15-től március 14-ig,

32.      A helyszínen maradó mesterséges tárgy elhelyezése, pl. az etetett helyet megjelölni, bóját használni, továbbá a horgászkészséget – felcsalizott horgot – behúzni (csónakkal, úszva, gumiruhában, stb.) tilos! (kivéve sportcélú felnőtt területi jeggyel rendelkezők)

33.       A parton sátrat állítani (kivéve sátrasernyő) tilos!

34.       A távirányítású etetőcsónak használata tilos!

35.       Állóvíz jegén a lékhorgászat csak ott lehetséges, ahol az nem tiltott és a jég legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket a horgászat befejezése után köteles minden esetben jól láthatóan megjelölni.

36.       A kijelölt szabadvízi fürdőhely (strand) területén horgászni – annak hivatalos nyitvatartási idejében – tilos.

V.        Halvédelmi előírások
Fajnév Fajlagos tilalmi időszak Legkisebb kifogható méret Legnagyobb kifogható méret
compó Egész évben tilos megtartani!
kősüllő Egész évben tilos megtartani!
csuka II. 1. – III. 31. 45 cm
fogassüllő III. 1. – IV. 30. 40 cm 70 cm
balin III. 1. – IV. 30. 40 cm 70 cm
sügér III. 1. – IV. 30. 15 cm
ponty V. 2. – V. 31. 35 cm 70 cm
keszegfélék

(bagoly, lapos, dévér)

15 cm

 

37.     A méreten aluli halak védelme érdekében a merítő szák használata kötelező!

38.     Tilos a halak kínzása, a békés halak felbilincselése és kipányvázása, továbbá a fém(drót) haltartó használata!

39.     Tilos a halfogási tevékenységhez szonárt (halradart) használni (valamint a csónakban tartani)!

40.     Tilos a csónakos horgászat kijelölt vermelő helyeken november 15-től március 14-ig!

41.     Tilos a pergető horgászat a Szegfűi-csatorna területén november 15-től március 14- ig!

42.     A szabályosan kifogott halat a vízpartról elszállítani csak gyors és kíméletes leölés után szabad (A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal, valamint a csalihal élve is elszállítható, de kizárólag olyan edényben, mely biztosítja számára a szükséges oxigéntartalmú vizet.).

VI.       A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik

43.     A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy

a)        köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,

b)       róla – külön jogszabályi feltételek fennállása esetén – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,

c)        jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.

44.     A Hhvtv. szerinti felhatalmazás alapján a halgazdálkodásra jogosult a visszavonást, illetve az eltiltást, mint szankciókat csak akkor alkalmazhatja, ha azokat a helyi horgászrend tartalmazza.

45.     A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke:

Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése 3-5 év
Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása
Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 1-5 év, de legalább az eltiltás idejének a duplája
Felső méretkorlátozás megsértése 1-5 év
Darabszám korlátozás megsértése
Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés 1-3 év, de legalább az eltiltás ideje
A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása)

 

Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása
Alsó méretkorlátozás megsértése
Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete
Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés 3 hónap-1 év
46.     A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások (II.) megszegése esetén az eltiltás alkalmazása halgazdálkodási hasznosítói mérlegelés kérdése azzal, hogy az „Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés” gyűjtőkategória szerinti mértéket nem haladhatja meg, ugyanakkor a halgazdálkodási hasznosítói eljárás nem helyettesíti indokolt esetben szakhatósági eljárás, vagy feljelentés kezdeményezését.

47.     A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor.

VIII. Záró rendelkezések

48.     A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.

49.     Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

50.     Érvényes: 2022. január 01-től

Mártély, 2021.12.31.

 

 

 

 

A horgászrend letölthető “pdf” formátumban a “Letöltések” menüpont alatt vagy ide kattintva!

Magyar Országos Horgász Szövetség, 1124 Budapest, Korompai utca 17.

ORSZÁGOS HORGÁSZREND
Érvényes:2021. január 1-től a 2021. horgászévre valamennyi, a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó horgászszervezet által horgászati célra hasznosított halgazdálkodási vízterületre, külön kikötés hiányában a helyi horgászrendek szabályozásával együttesen.

Tisztelt Horgásztársak!

A MOHOSZ közfeladat-ellátása egyaránt kiterjed a horgászokra és a horgászszervezetekre. Természetes, hogy a horgászat gyakorlása, a
feltételek megteremtése során a két érdek sokszor nem teljesen egyezik, ugyanakkor vitathatatlanul közös érdek a magyar horgászvizek természeti
értékeinek, halállományának megőrzése, de a vízparti környezet és a szolgáltatások fejlesztése is. E munka során fokozatosan egységesítjük a halgazdálkodási szolgáltatási és a szabályozási környezetet is, a horgászszervezetek képviselőinek konstruktív együttműködésével.

A 2021. évtől így újra „visszatér” az Országos Horgászrend is, de már az új jogszabályi környezet szerinti felépítéssel és szabályozási logikával, támogatandó a halgazdálkodási hasznosítók jövőnkre vonatkozó, felelős döntéseit. Közös érdekünk a szabályok betartása, betartatása. Kérjük, hogy a horgászatra és a horgászat környezetére vonatkozó jogszabályok, horgászszövetségi és helyi szabályok megismerésével és alkalmazásával
Önök is támogassák munkánkat, járuljanak hozzá a vizek és a vízpartok nyugalmához, további fejlesztéséhez. Őszintén bízunk a 2021. évi
horgászszezon sikerében és ehhez a jó egészséget, sok szabadidőt és emlékezetes horgászélményeket kívánunk mindenkinek!

A MOHOSZ Elnöksége

I. Általános szabályozási előírások

1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint a helyi horgászrend szabályait.
2. A Vhr. felhatalmazása alapján a MOHOSZ jogosult a szervezeti rendszerébe tartozó horgászszervezetek számára irányadó Országos Horgászrendet (OHR) kiadni és azt köteles a honlapján közzétenni. Az OHR tételes jogszabályi hivatkozásokat nem tartalmaz, horgászati szabályai – külön hivatkozás hiányában – a Hhvtv. és a Vhr. aktuális horgászati szabályaival egyezőek.
3. A helyi horgászrend (HHR) a halgazdálkodási hasznosító (halgazdálkodásra jogosult) egy vagy több halgazdálkodási vízterületére és azon (azokon) valamennyi területi jegytípusára általánosan és speciálisan érvényes szabályok gyűjteménye, amely jogszabállyal, az OHR rendelkezéseivel és halgazdálkodási hatósági határozattal nem lehet ellentétes. Az aktuális évi helyi horgászrend kiadásának határideje a területi jegyek forgalmazásának kezdete, hatálya az aktuális évi OHR hatályával megegyező.
4. A helyi horgászrendi kivonat (HRK) az egy vagy több területi jegytípusra érvényes, a HHR szabályait személyi jogosultsági célkivonatként tartalmazó szabálygyűjtemény. Az aktuális évi helyi horgászrendi kivonatok kiadásának határideje a területi jegyek  forgalmazásának kezdete, hatályuk az aktuális évi HHR hatályával megegyező.
5. Ha egy horgászegyesület úgy dönt, hogy kizárólag a jogszabályok előírásait, illetve az OHR szabályait alkalmazza, továbbá számára a Vhr. (és a halgazdálkodási hatóság) előírásai sem keletkeztetnek külön szabályozási kötelezettséget, akkor HHR vagy HRK kiadására nem kötelezett. Ez esetben a horgászszövetségi HORINFO szakrendszerben a „Helyi Horgászrend, horgászrendi kivonat” helyére az OHR töltendő fel és a területi jegy „További információk” rovatában e tényt „Ezen területi jegy esetében helyi horgászrendként az Országos Horgászrend értelmezendő” felirattal a horgászegyesületnek kötelezően szerepeltetnie kell.
6. A helyi horgászrend szabályai nem lehetnek ellentétesek a jogszabályi előírásokkal, ugyanakkor jogszabályi felhatalmazás alapján a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezeteknek lehetőségük van szigorúbb korlátozások előírására, a halgazdálkodási hatóságoknak pedig enyhítések elrendelésére is. Ezeket a helyi horgászrendnek minden esetben tételesen tartalmaznia kell, ugyanakkor eltérés hiányában az általános (Hhvtv., Vhr.) jogszabályi előírások feltüntetése a HHR és a HRK esetében sem kötelező, mert a lényegi előírásokat a horgász fogási napló is tartalmazza.
7. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen
történő mindenkori biztosítása.
8. A horgászokmányok közül a helyi horgászrenddel együtt értelmezendő területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
9. A területi jegyhez kiegészítő jegy kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki.
10. A területi jegy kiadójának előírása esetén a horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a helyi horgászrendet, vagy annak kivonatát magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.
11. A horgász a horgászat kezdete előtt jogosult a területi jegyen szereplő vízterület, vízterületek aktuális horgászati információinak megismerésére is. Az információszolgáltatás horgászszervezet által meghatározott és közzétett módon, illetve eseti halőri tájékoztatás útján valósulhat meg.
12. A területi jegy kiadója a HHR, HRK esetében az évközi változtatás jogát fenntartja, de erről köteles a helyi horgászrendben megjelölt tájékoztatási módon, felületen (hirdetmény, honlap, stb.) a változást megelőzően legalább 8 nappal történő közzététellel értesíteni a horgászokat. Ha a közzététel e szabálynak megfelelően megtörtént, a horgász a területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a tájékoztatás hiányára nem hivatkozhat.
13. Ha a HHR, HRK évközi változásáról, vagy egy elrendelt eseti tilalomról a horgász bizonyíthatóan nem értesült, vagy nem lett értesítve, akkor a tárgyban felelősségre nem vonható. A horgászrend vonatkozásában a tárgyi halgazdálkodási hasznosítói szabályozáson túl bizonyítható értesítés a HORINFO rendszerben nyilvántartott email címre a rendszerből kiküldött vagy a horgász személyes profiljának megnyitásakor megjelenő értesítés vagy dokumentum.
14. A HHR vagy HRK keretében, kizárólagos OHR alkalmazás esetén pedig a területi jegyen biztosítandó a halőri telefonszám (szabálytalanságok bejelentésére) és a vízterületi, horgászszervezeti információs elérhetőség rögzítése is.

II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások

15. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon – helyfoglalásra, foglalt helyre vonatkozó külön halgazdálkodási hasznosítói előírás hiányában – az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság – a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában – 5 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése közterületen tilos, kivételt képeznek az engedéllyel
rendelkező víziállások.
16. Statikus horgászhely (a készségek tervezett helyétől számított minimum 2,5 méteres körzet) halgazdálkodási hasznosítói előírás esetén csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént.
17. A horgászhelyen a készségek bedobása, elhelyezése csak úgy történhet meg, ha az másokra nem jelent balesetveszélyt.
18. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.
19. Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint környezetvédelmi, halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás
esetén üzemeltetési szabályzat vagy hatósági határozat érvényesítése okán, továbbá a HHR, HRK időszaki, hirdetményi módosítása esetén (verseny, munkavégzés) a halőr a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott területre kiterjedő.
20. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelését köteles a halőr vagy a halgazdálkodásra jogosult felé azonnal bejelenteni.
21. A vízminőség védelme érdekében a halgazdálkodási hasznosító egyes etetőanyagok használatát korlátozhatja, vagy megtilthatja.
22. Az elvihető hal horgászhelyen történő előkészítését, konyhai feldolgozását a HHR, HRK külön engedélyhez kötheti.
23. A horgászat közben keletkezett szemét a vízparton csak az ott e célból elhelyezett tárolókba, lezárt zacskóban helyezhető el.
Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyola-maghéj, valamint a rágó eldobása is. Kutyatartásnál a keletkező hulladék
szemétként történő kezelése kötelező. A halgazdálkodási hasznosító a HHR vagy HRK keretei között rendelkezhet úgy is, hogy a keletkezett szemetet a horgászat befejezése után minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani.
24. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a horgászat folytatása nem lehetséges. Ebben az esetben a hivatásos halőr jogosult hatósági intézkedés kezdeményezésére.
25. Tüzet gyújtani csak az arra vonatkozó szabályok betartásával, illetve egyes vízterületeken csak az e célra kiépített tűzrakó helyeken lehetséges, ha tűzgyújtási tilalom nem került elrendelésre. Élő faanyag tűzrakásra nem használható. A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz teljes eloltását.
26. A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el.
27. A vízparton – kifejezett halgazdálkodási hasznosítói, üzemeltetői engedély hiányában – csak fém és műanyag bottartó használható.
28. A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, stégek és kikötői műtárgyak, egyéb berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége.

III. Speciális horgászrendi előírások

29. Ha a halgazdálkodási hasznosító külön, a horgászatra engedélyezett időszakokat határoz meg (nyitva tartás, éves és napi horgászidőszakok, éjszakai horgászat ideje), akkor azokat köteles a HHR vagy HRK keretében feltüntetni. A területi jegyek érvényessége kizárólag ezen időszakokon belül értelmezendő.
30. Ha a halgazdálkodási hatóság kíméleti területet határozott meg, a kíméleti terület vagy területek határainak részletes leírása és a kímélet időbeli hatálya a HHR vagy HRK része.
31. Ha a halgazdálkodási hasznosító saját hatáskörében horgászati tilalmi területeket határozott meg, akkor azok részletes leírása és a tilalom időbeli hatálya szintén a HHR vagy HRK része, illetve alternatív szabályozásként lehetséges a horgászat engedélyezett területeinek feltüntetése is.
32. Folyóvíz jegén horgászni minden esetben tilos. Állóvíz jegén a lékhorgászat csak ott lehetséges, ahol az nem tiltott és a jég legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket a horgászat befejezése után köteles jól láthatóan megjelölni.
33. Kijelölt szabadvízi fürdőhely (strand) területén horgászni – annak hivatalos nyitvatartási idejében – tilos.
34. A halgazdálkodási hasznosító a MOHOSZ személyi jogosultsági és tagsági-, valamint területi jegymátrix keretei között – az egyéb, jogszabály által előírt kötelező adatok mellett – valamennyi területi jegyen meg kell, hogy határozza
a) az az érvényességi időszakot – ide nem értve a halgazdálkodási hasznosító által meghatározott horgászatra engedélyezett időszakokat –,
b) az engedélyezett fő horgászati jogcímet és személyi jogosultságot,
c) a használható horgászkészségek számát, valamint
d) azokat a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeket és víztérkódjaikat, amelyre a területi jegy érvényessége vonatkozik.
35. A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb – fogható – csalihalak gyűjtésére.
36. Halgazdálkodási hasznosítói elrendelés esetén a HHR vagy HRK kötelező része az egyes horgászati módszerek és eszközök alkalmazásával kapcsolatos korlátozások bemutatása (pl. műcsalis, behúzós-behordós módszerek tilalma vagy speciális szabályai, sleppelés, háromágú horog tiltása). A halgazdálkodási hasznosító a területi jegyen és kiegészítő jegyen meghatározottakon túl szintén itt határozhatja meg a horgászat engedélyezett módszereit és módozatait, eszközeit, valamint a haltárolás és a halvédelem kötelezően előírt eszközeit is.
37. Minden esetben a HHR vagy HRK része az egyes halfajok kifogható mérettartományától, illetve fajlagos tilalmi idejétől való kedvezményi, illetve mentesítési eltérések azonosítása, melyeket a halgazdálkodási hatóság állapított meg. Ide tartozik a jogszabály szerinti nem fogható
halfaj (pl. kecsege) horgászatának esetleges engedélyezése is. Ha a helyi horgászrendben a tilalmi idők összefoglaló táblázatban kerülnek közzétételre, akkor azokat az adott naptári évre aktualizálva kell közzétenni.
38. Szintén a HHR, vagy HRK része a halgazdálkodásra jogosult által a megállapított, jogszabályoktól eltérő bármilyen, szigorításra irányuló fogási korlátozás azonosítása (napi, heti, éves elviteli kvóták, felső méretkorlátozás, nem elvihető fajok). Ha a helyi horgászrendben speciális darabszám- és alsó-, valamint felső méretkorlátozások kerülnek közzétételre, akkor azokat lehetőleg egy áttekintő táblázatban kell közzétenni.
39. A halgazdálkodási hasznosító kizárólagos döntési kompetenciája a horgászati célú csónakhasználat, valamint a szonár (halradar) használatának engedélyezése vagy annak tiltása, illetve engedélyezés esetén a használat szabályozása. A MOHOSZ a halradar használatának engedélyezését nagyobb folyókon, 100 ha vízterületnél nagyobb állóvizeken támogatja, illetve a haszonbérletében lévő vizek esetében engedélyezi.
40. Csónakos horgászat esetén a kikötőn és kijáratán kívül a part egyéb, szabad részeinek és más csónakoknak, valamint a vízügyi műtárgyaknak 20 méternél kisebb távolságra való megközelítését, továbbá a hely tartós megjelölését a halgazdálkodási hasznosító korlátozhatja, vagy megtilthatja.
41. A horgászat során a hely jelölésére használt eszközöket, tárgyakat a horgászat befejezése után a vízből minden esetben el kell távolítani.
42. A statikus horgászhely, a horgászcsónak (csónak esetében a partról is jól látható), folyamatos megvilágítása az éjszakai horgászat teljes időtartama alatt kötelező, kivételt képeznek a közvilágítással érintett parti horgászhelyek.

IV. Az éves összevont országos területi jegyekre vonatkozó külön előírások

43. Az éves általános országos felnőtt, az éves általános országos felnőtt kedvezményezett, az éves sportcélú országos felnőtt, az éves sportcélú országos kedvezményezett, az éves általános országos gyermek, az éves általános dunai felnőtt, az éves általános dunai felnőtt kedvezményezett, az éves általános tiszai felnőtt, az éves általános tiszai felnőtt kedvezményezett területi jegyek érvényessége a MOHOSZ hivatalos versenynaptárában szereplő összes versenypálya vízterületére is érvényes az adott versenyekre nevezettek esetében, a hivatalos edzés- és versenynapokon.
44. Az éves általános országos felnőtt, az éves általános dunai felnőtt, az éves általános tiszai felnőtt területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr.
alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 50 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 25 db, az egyéb kifogható halakból 50 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 30 kg fogható ki az adott vízterületre vonatkozó HHR, HRK korlátozások figyelembevételével, valamint egy időben 2 horgászkészség, botonként maximum 2 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható.
45. Az éves általános dunai kedvezményezett, az éves általános tiszai kedvezményezett területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 30 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 15 db, az egyéb kifogható halakból 30 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 20 kg fogható ki az adott vízterületre vonatkozó HHR, HRK korlátozások figyelembevételével, valamint 1 horgászkészség, botonként maximum 2 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható.
46. Az éves általános országos kedvezményezett területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 30 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 15 db, az egyéb kifogható halakból 30 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 20 kg fogható ki az adott vízterületre vonatkozó HHR, HRK korlátozások figyelembevételével, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható.
47. Az éves általános országos gyermek területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 5 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 3 db, az egyéb kifogható halakból 20 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 10 kg fogható ki az adott vízterületre vonatkozó HHR, HRK korlátozások figyelembevételével, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható.
48. Az éves sportcélú országos felnőtt, az éves sportcélú országos kedvezményezett területi jegyek esetében halelvitel nem lehetséges, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható. Ettől eltérően a pontyfogó országos bajnokságok nevezői 2 horgászkészséggel, botonként egy horoggal horgászhatnak.

V. Halvédelmi előírások

49. A drótszák használata a hal tartására tilos.
50. A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.
51. Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos.
52. Ahol lehetséges és szükséges, a háromágú horog, a drótelőke használata a HHR és a HRK keretében korlátozható.
53. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását.
54. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.
55. A halgazdálkodási vízterületen a hal annak jogszerű kifogásával kerül a horgász birtokába. A halgazdálkodásra jogosult a hal elviteléért külön ellenértéket nem állapíthat meg. A szabályosan kifogott és így megtartott halak cseréje, illetve ezek horgászati tevékenység folytatása során történő (zárt vizeken a vízparton, horgászhelyen belüli) átadása és ajándékozása, a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező, horgászatot folytató személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.

VI. Horgászetikai előírások

56. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.
57. A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása.
58. Horgászcsónak, horgászhajó használata csak megfelelő sebesség megválasztásával, más horgásztársak és víziközlekedők veszélyeztetése, vagy zavarása nélkül történhet.
59. Ívási, szaporodási időszakban a partmenti sávban a sebesség megválasztásánál minden horgász felelőssége a lerakott ikrák lehetőség szerinti megóvása.
60. A horgászcsónak, horgászhajó tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy a csónak felszereltsége és műszaki állapota a mindenkori
jogszabályi előírásoknak megfeleljen.
61. A horgászfotók elkészítésekor ügyelni kell arra, hogy esztétikus, a hal megbecsülését is kifejező fényképek készüljenek el. A helyes fotón a háttér a víz és a vízpart természeti környezete, ahol belógó, szétdobált felszerelés, cigaretta, étel és ital, kéztörlő rongy, szemét nem látható. A horgász a halat lehetőleg térdelve, féltérden vagy guggolva; mellmagasságban és vízszintesen a halbölcső, vagy halpaplan felett tartja, de a fényképen a halvédelmi eszköz lehetőleg csak részlegesen legyen látható. A hal objektív felé történő „kitartása” nem esztétikus, a helyes távolság a súly megtartását is segítő félkarnyi. A hal legyen tiszta, így a sarat, fűszálakat, nyálkát, esetleges vért friss vízzel le kell öblíteni róla. Célszerű több fotót is elkészíteni, hogy a pislogás és/vagy a hal mozgásai kiküszöbölhetők legyenek. Nem készülhet etikus fotó cigarettával a szájban, vagy a halat ronggyal megfogva. Napsütésnél ügyelni kell arra is, hogy vaku használata nélkül a sapkát viselő horgász arca leárnyékolt marad. A fotózás során fokozottan ügyelni kell a halak kíméletes kezelésére, mozgatására, mert a nagy példányok leejtésre, nyomásra az átlagos méretű halaktól sokkal érzékenyebbek. A legfontosabb a hal védelme, ha a szakszerű gyors fotózás nem biztosítható, akkor a halat haladéktalanul vissza kell engedni.
62. Terítékfotók csak kivételes esetekben, horgászversenyek mérlegelésekor és szakcikkek illusztrációjaként készíthetők.
63. Más fogott halával rekordfogást bejelenteni, illetve egyedül fényképet csináltatni etikátlan és tilos.
64. A színezett fertőtlenítők használata csak a fotózás után támogatott. Ekkor a hal minden látható sebének fertőtlenítése is ajánlott, az
esetleges élősködők eltávolítása mellett.
65. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása
(szabadulási reflex) beindult.

VII. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik

66. A halgazdálkodási hasznosító esetében a HHR, HRK jogszerű elkészítésével, alkalmazásával kapcsolatos ügyekben a MOHOSZ vagy a halgazdálkodási hatóság jár el.
67. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy
a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,
b) róla – külön jogszabályi feltételek fennállása esetén – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,
c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett
szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.
68. A Hhvtv. szerinti felhatalmazás alapján a halgazdálkodásra jogosult a visszavonást, illetve az eltiltást, mint szankciókat csak akkor alkalmazhatja, ha helyi horgászrendként az OHR rendelkezéseit alkalmazza, illetve ha azokat a HHR vagy HRK tartalmazza.
69. A halgazdálkodásra jogosultnak a helyi sajátosságok alapján lehetősége van további cselekményeket és azokhoz eltiltási mértékeket is meghatározni azzal, hogy az OHR-ben tételesen szabályozott cselekmények eltiltási mértékétől nem térhet el, illetve további cselekmények esetén az eltiltás mértéke az öt évet nem haladhatja meg.
70. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke: Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése 3-5 év Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása Felső méretkorlátozás feletti hal élő 3-5 év állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 1-5 év, de legalább az eltiltás idejének a duplája Felső méretkorlátozás megsértése 1-5 év Darabszám korlátozás megsértése Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés 1-3 év, de legalább az eltiltás ideje Hal jelölése, csonkítása 1-3 év A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása) Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása Alsó méretkorlátozás megsértése Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés 3 hónap-1 év
71. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások (II.) ó és a horgászetikai előírások (VI.) megszegése esetén az eltiltás alkalmazása halgazdálkodási hasznosítói mérlegelés kérdése azzal, hogy az „Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés” gyűjtőkategória szerinti mértéket nem haladhatja meg, ugyanakkor a halgazdálkodási hasznosítói eljárás nem helyettesíti indokolt esetben szakhatósági eljárás, vagy feljelentés kezdeményezését.
72. A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes körülményének ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.
73. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet.
74. Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionált cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik.
75. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.
76. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás
időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor.
77. A halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.

VIII. Záró rendelkezések

78. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.
79. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.
80. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.
81. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2020. december 28.
***
Országos Horgászrend_2021_2_HORINFO