Történetünk

László István Honvéd Sporthorgász Egyesület - Hódmezővásárhely


Tavaszi és őszi környezetvédelmi nap

Tavaszi és őszi környezetvédelmi nap megrendezése horgászversennyel egybekötve a Tisza körtvélyesi holtágán (TISZTA KÖRTVÉLYESÉRT KUPA).

Nagy Sportágválasztó Nap

Májusban vagy szeptemberben részvétel a Hódmezővásárhelyen rendezendő „Nagy Sportágválasztó Nap”-on, mint kiállító.
null

Generali Kupa” horgászverseny

Májusban vagy augusztusban rendezendő „Generali Kupa” horgászverseny a Generali Providencia Biztosító patronálásával.

HORGÁSZRANDEVÚ

HORGÁSZRANDEVÚ megrendezése Hódmezővásárhelyen, melynek mottója Horgászok, Színészek a Fogyatékkal élőkért. A fogyatékkal élőkkel tervezzük, egy önállá horgászklub megalakítását is, hogy a klub az egyesületen belül önállóan működne.
null

László István Horgászverseny

Októberben rendezzük meg a meghívásos László István Horgászversenyt külföldi résztvevőkkel.

Az előzőekben leírt programokat az egyesület nevezési díjakból, szövetségi támogatásból, de főleg saját forrásból finanszírozza.

A fenti programokból kiemelendő az évenkénti rendszerességgel megrendezendő tavaszi és őszi „Körtvélyesi környezetvédelmi” nap.

Gyakorlatilag már az egyesület megalakulása előtt néhány természetszerető horgászbarát összefogott, hogy a szeretett körtvélyesi holtág környékét rendbe tartsák, mivel egyre inkább kezdett elhanyagolt, gondozatlan és szemetes lenni. Tapasztalatunk szerint a horgászok mellett a kirándulók is felelősek a környék állapotáért. Az egyesület működésének egyik sarkalatos pontja épp a holtág védelme lett. Például szoros együttműködés volt a korábbi kezelő Tisza Halászati Szövetkezettel ( horgászhelyek kijelölése és karbantartása, szemétgyűjtő edények kihelyezése és a szemét összegyűjtése, a horgászhelyekre vezető utak karbantartása…stb.).

Több mint

+
0
horgász tag

Több mint

+
0
nagyszabású verseny

Több mint

+
0
elnyerhető kupa

Több mint

+
0
hektár vízkezelési jog

A Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége és egyesületünk, a  László István Honvéd Sporthorgász Egyesület között korábban létrejött pozitív, előremutató tárgyalás eredményeképp a „Körtvélyesi holtág” vízkezelési jogát, hasznosítását közösen, együttműködve kaptuk meg hasznosításra ez évtől 2031. december 31.-ig. Ezzel a térség „úgymond” megvalósíthatja Tiszához kapcsolódó ökológiai rendszerének egységes elvek mentén zajló halgazdálkodását.

Az együttműködésünk alapvető célja egyesületünk tagságának igényeit figyelembe véve, a MOHOSZ ajánlását elfogadva, a reánk bízott vízkezelés leghatékonyabb és leggazdaságosabb megvalósítása.

Jelenleg érvényes forgalmazói megbízási szerződésünk van „Egységes Állami Horgászokmány” forgalmazására a jelenlegi szövetségünkkel (albizományos). E szerződés értelmében – a szerződés mellékletében feltüntetett forgalmazási pontokon – megkezdtük a szerződés szerinti okmányok kiadását. Ehhez szervesen illeszkedik a környékbeli horgászvizek területi jegyeinek értékesítése. Így gyakorlatilag február végén megkezdhettük a területi jegyek forgalmazását. Sőt a Gyermek horgászjegyek értékesítését is el tudtuk kezdeni. Ez igen fontos lépés az utánpótlás tekintetében.

A Körtvélyesi Holt – Tisza a Mártélyi Tájvédelmi Körzet része, a szentély jellegű holtágakhoz tartozik. Madárvédelmi szempontból fontos vizes élőhelynek számít. Területe:69ha Jellege:ártéri Tisza holtág Hossza:4,7km Átlagos szélessége:128m Átlagos vízmélység:3m Víztérfogata:1,8 millió m3. Helyrajzi szám:02060.

A Tisza bal partján, annak 203-205 fkm szelvényében fekszik. Közigazgatásilag Hódmezővásárhely városhoz tartozik. Tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. A halászati jogot a Tisza Halászati Szövetkezet gyakorolja 2015-ig.

A Tisza szabályozásakor (1887) alakult ki az U alakú holtág amely Körtvélyes és Petres földnyelvét tartja az ölében. A két morotva között húzódik a Kutyafenék rétje, a körtvélyesi holtág alatt pedig a Barci-rét. A Mártélytól három kilométerre délre eső holtágat a töltésen és a parton egyaránt el lehet érni. E holtág a maga szigetével és a Barci-réttel már a madarak (és kutatóik) birodalma. A madárvilágot és vele a szabályozás kori Tisza-ártér ránk maradt kicsiny foltját óvja a védettség. A fél évszázados megfigyelés során 37 halat, 34 emlőst, 119 fészkelő és 124 átvonuló madárfajt vettek számba. A természet háborítatlan csendje fogadja a természetkedvelőket. Kora tavasszal, rendszerint már márciusban megérkezik az első áradás, a víz órák alatt gáttól gátig nyúló tengerré válik, 2-3 m-es víz borítja el a hullámteret. Az árvíz alakulása kiszámíthatatlan. Egyik évben be sem következik, máskor néhány nap alatt levonul, de vannak esztendők, amikor hetekig is elidőzik. Ilyenkor többnyire utoléri a “zöldár”, a Tisza – lombfakadáskor esedékes – második tavaszi árvize. Az évszázados nyárasok, füzesek mellett, a holtágakon tenyészik a rucaöröm, a békatutaj, a tündérrózsa, és itt van a Tisza mente egyik legszebb ecsetpázsitos mocsárrétje az igen megritkult “harsogó” harissal. A Körtvélyes-sziget a fekete gólyák gyülekezőhelye, de előfordul rétisas, halvány geze, kis kócsag és üstökös gém is.

A Tiszához az alsó végén lévő hullámtéri csatornán, az egykori, feltöltődött meder szakaszon (Tűfarok) keresztülkapcsolódik. A Tisza mindszenti vízmérce szerinti 380 cm-es vízálláskor kezdi feltölteni vízzel a holtágat. A holtág a Tiszával 400 cm mértékadó vízszint mellett a Tűfarok-fokon keresztül (203 fkm) öblíthető. A Csala-fok felől 540 cm vízállásnál kerül víz a Körtvélyes-sziget belsejébe. 500 cm tiszai vízállásnál a holtág északi ágából a Horgas-fokon is töltődik a Körtvélyes-sziget, ennek az alacsonyabb árhullámok esetén van jelentősége. A holtág alsó feléhez közel eső Tére-fokból 660 cm szintnél jut be a víz. A Sebes-fok korábban a Kutyafenéki rész és a Körtvélyesi-holtág között biztosította a vízjárást, azonban jelen be erdősült állapotában a vízszállításban nem vesz részt. A Sebes-fokot egy nyári gát keresztezi. A holtág vizét horgászatra, üdülésre, belvíz tárolásra hasznosítják, vízkivétel nincs.