LISHE 2020. évi zárszámadó közgyűlése

LISHE 2020. évi zárszámadó közgyűlése

HORGÁSZKÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A László István Honvéd  Sporthorgász Egyesület 2022.03.26.-án (szombat) 12 óra 30 perc kezdettel tartja meg a 2021. évi zárszámadó közgyűlését.

Helyszín: Hódmezővásárhely Bakay u. 3. (Oktáv továbbképző központ)

A közgyűlésre azokat az egyesületi tagokat várjuk, akik 2021. évben tagsági díjukat befizették.

Napirendi pontok:

1./ A vezetőség 2021. évi beszámolója, zárszámadása és vagyonmérlege

2./ A Fegyelmi- és Felügyelő Bizottságok beszámolója

3./ Az egyesület 2022. évi költségvetése

4./ Hozzászólások, válaszadás és döntéshozatal

5./ 2022. évi feladatok

6./ Egyebek

Amennyiben a közgyűlés a meghívóban jelzett időpontban nem határozatképes az egyesület alapszabályának IV.2/c pontja szerint a közgyűlés ugyanezen a napon 13.00 órakor ismételten összehívásra kerül. A másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A tagok írásos előterjesztéseiket az egyesület irodájában a közgyűlést megelőzően 3 nappal, vagy postai úton tehetik meg.

Az egyesület vezetősége