Közgyűlés 2016. április 23.

Közgyűlés 2016. április 23.

HORGÁSZKÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A László István Honvéd  Sporthorgász Egyesület / 6800 Hódmezővásárhely, Dr Rapcsák A. út 30. / tagjai részére, 2016.04.23 .-án /szombaton/ délelőtt  8 óra 30 perc kezdettel tartja meg 2015 évi közgyűlését a hmvhelyi Kenguru panzió téli kertjébe – Szántó Kovács J. u. 78. alatt.

A közgyűlésre azokat az egyesületi tagokat várjuk, akik 2015 évben tagsági díjjal rendelkeztek.

Napirendi pontok:

1./ A vezetőség 2015. évi beszámolója, zárszámadása és vagyonmérlege

2./ A Fegyelmi- és Felügyelő Bizottságok beszámolója

3./ Az egyesület 2016. évi költségvetése

4./ Hozzászólások, válaszadás és döntéshozatal

5./ Egyebek

Amennyiben a közgyűlés a meghívóban jelzett időpontban nem határozatképes az egyesület alapszabályának IV.2/c pontja szerint a közgyűlés ugyanezen a napon 9 órakor ismételten összehívásra kerül. A másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A tagok írásos előterjesztéseiket az egyesület irodájában a közgyűlést megelőzően 3 nappal, vagy postai úton tehetik meg.

Az egyesület vezetősége